A A+
Bài báo khoa học
Bộ môn Thực hành tiếng

Các bài báo

Các bài báo đăng trên tạp chí trong nước

1)         Hoàng Thị Giang Lam “Learner’s strategy and key steps of teaching new strategy of Sara Cotterall and Hayo Reinders to 1st year students of English”, Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, Vol. 56, No 1, (2011), 138-143.

2)          Đoàn Bá Ngọc và Lê Thùy Linh, Dạy học lồng ghép - Một phương pháp đổi mới trong dạy tiếng Anh cho sinh viên năm thứ nhất khoa Tiếng Anh, Đặc San Khoa học, NXB Đại học Sư phạm, (2008), 130-134.

3)          Trần Hương Quỳnh, The Pro-Show Experience For Better Pronunciation, tại hội thảo 5th national VTTN ELT conference 2009 “Challenges and changes in English Language Teaching”. www.britishcouncil.org/tran_huong_quynh.doc, (2009).
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream