A A+
Bài báo khoa học
Bộ môn Tâm lý học Giáo dục

Các bài báo

Các bài báo đăng trên tạp chí trong nước

1)          Ngô Công Hoàn, Những tiền đề nhân cách trẻ em lứa tuổi mầm non, Tạp chí Giáo dục, số 138 (2006).

2)          Ngô Công Hoàn, Những tiền đề nhân cách trẻ em lứa tuổi mầm non, Tạp chí Giáo dục, số 138 (2006).

3)          Nguyễn Thị Hoà, Giáo dục mầm non ở Nhật Bản và một số bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam, Tạp chí Giáo dục, số 169 (2007).

4)          Nguyễn Thị Hoà, Sử dụng trò chơi trong dạy học theo chủ đề cho trẻ mẫu giáo, Tạp chí Giáo dục, số 206 (2009).

5)          Nguyễn Thị Hoà, Dạy học tích hợp theo chủ đề cho trẻ mẫu giáo, Tạp chí Giáo dục, số 229 (2010).

6)          Nguyễn Thị Như Mai, Đánh giá khả năng học đọc của trẻ em 5 - 6 tuổi chuẩn bị đến trường phổ thông, Tạp chí Giáo dục, số 195 (2008), 12-14 và 9.

7)          Nguyễn Thị Như Mai, Giáo dục tâm vận động - một lĩnh vực giáo dục cần thiết đối với trẻ em, Tạp chí Giáo dục, số 202 (2008), 11-13.

8)          Nguyễn Thị Như Mai, Trò chơi tâm vận động - một phương tiện phát triển tâm lí trẻ em, Tạp chí Tâm lí học, số 8 (2010), 59-63.

9)          Nguyễn Thị Như Mai, Nghiên cứu cách thức chuẩn bị cho trẻ mẫu giáo học đọc ở trường mầm non và ở gia đình, Tạp chí Giáo dục, số 247 (2010), 26-28 và 31.

10)     Nguyễn Thị Như Mai, Có thể phát hiện sớm những dấu hiệu của bệnh tự kỉ ở trẻ em, Tạp chí Giáo dục, số 235 (2010), 13-14.

11)     Nguyễn Thị Như Mai, Đào tạo giáo viên mẫu giáo ở Cộng hòa Pháp, Tạp chí Giáo dục, số 255 (2011), 61-63.

12)     Nguyễn Thị Như Mai, Phát triển một số khả năng tâm lí cần thiết cho trẻ 5 - 6 tuổi học đọc khi đến trường phổ thông bằng trò chơi tâm vận động, Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, số 8 (2010), 129-137.

 

Các bài báo đăng ở hội nghị, hội thảo trong nước

1)          Ngô Công Hoàn, Giáo dục xúc cảm tình cảm cho trẻ là giáo dục trẻ biết chung sống với mọi người, Kỉ yếu hội thảo khoa học nâng cao chất lượng đào tạo Đại học và Sau đại học chuyên ngành Giáo dục Mầm non.

2)          Ngô Công Hoàn, Chăm sóc sức khoẻ tâm lí cho trẻ em bắt đầu từ đâu, Kỉ yếu hội thảo khoa học Chăm sóc sức khoẻ tinh thần, Hà Nội, (2008).

3)          Ngô Công Hoàn, Một số suy nghĩ định hướng xây dựng và phát triển khoa Giáo dục mầm non trường ĐHSP Hà Nội, Kỉ yếu hội thảo khoa học Đào tạo giáo viên mầm non trong thời kì hội nhập quốc tế, NXB Đại học Sư phạm, (2010).

4)          Ngô Công Hoàn, Nhân cách trẻ em được hình thành từ gia đình, Kỉ yếu hội thảo khoa học Đào tạo giáo viên mầm non trong thời kì hội nhập quốc tế, NXB Đại học Sư phạm, (2010).

5)          Nguyễn Thị Hoà, Đào tạo hệ cử nhân chuyên ngành giáo dục mầm non trường ĐHSP Hà Nội, Kỉ yếu Hội thảo quốc tế Giáo dục mầm non Việt Nam - Nhật Bản, Hà Nội, (2007).

6)          Nguyễn Thị Hoà, Một vài kinh nghiệm dạy cách học ở bậc học Đại học cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục Mầm non, Kỉ yếu hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên mầm non trình độ đại học”, Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, (2009).

7)          Nguyễn Thị Hoà, Nâng cao chất lượng đào tạo đại học hệ chính qui chuyên ngành Giáo dục Mầm non, Kỉ yếu Hội thảo khoa học “Giáo dục mầm non trong thời kì hội nhập quốc tế”, NXB Đại học Sư phạm, (2010).

8)          Nguyễn Thị Hoà, Chơi và xây dựng môi trường chơi cho trẻ ở trường mầm non, Kỉ yếu Hội thảo khoa học “Giáo dục mầm non trong thời kì hội nhập quốc tế”, NXB Đại học Sư phạm, (2010).

9)          Nguyễn Thị Như Mai, Những định hướng cơ bản trong giảng dạy bộ môn Tâm lí - Giáo dục học trẻ em tuổi mầm non ở chương trình đào tạo cử nhân Giáo dục Mầm non trường ĐHSP Hà Nội, Kỉ yếu Hội thảo quốc tế GDMN Việt Nam - Nhật bản, (2007), 32-41.

 

Các bài báo đăng ở hội nghị, hội thảo quốc tế

1)           Nguyễn Thị Hoà, Đinh Hồng Thái, Integretion of Nursery & Kindergarten systems in Viet Nam (Basic-Process-Experiences), Kỉ yếu Hội thảo quốc tế “Giáo dục Mầm non Nhật Bản - Việt Nam”, Tokyo, (2006).
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream