A A+
Bài báo khoa học
Bộ môn Giáo dục Ngôn ngữ và Văn học

Các bài báo

Các bài báo đăng trên tạp chí trong nước

1)          Hà Nguyễn Kim Giang, Tục ngữ ca dao với giáo dục trẻ em, Tạp chí Văn hóa dân gian, số 1 (2010).

2)          Hà Nguyễn Kim Giang, Những đặc điểm tâm lí tác động đến tiếp nhận văn học của trẻ, Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, (2007).

3)          Hà Nguyễn Kim Giang, Vận dụng quan điểm dạy học phát triển của L.X. Vygotsky vào tổ chức hoạt động đọc cho trẻ nghe ở trường mầm non, Tạp chí Giáo dục, số 175 (2007).

4)          Hà Nguyễn Kim Giang, Nội dung và kết cấu của tổ chức hoạt động “Làm quen với văn học ở trường mầm non”, Tạp chí Giáo dục, số 172 (2007).

5)          Hà Nguyễn Kim Giang, Một số biện pháp phát triển vốn từ tiêng Việt cho trẻ mầm non các dân tộc thiểu số, Tạp chí Giáo dục, số 154 (2007).

6)          Hà Nguyễn Kim Giang, Văn học với giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo, Tạp chí Giáo dục, số 144 (2006).

7)          Hà Nguyễn Kim Giang, Văn học với giáo dục thẩm mĩ cho trẻ mẫu giáo, Tạp chí Giáo dục, số 132 (2006).

8)          Lã Thị Bắc Lý, Văn hóa đọc của trẻ em hiện nay - một vấn đề đáng báo động, Tạp chí Giáo dục, số 232 (2010).

9)          Lã Thị Bắc Lý, Ảnh hưởng của sách - báo tới sự phát triển ngôn ngữ trẻ em thời kì hội nhập quốc tế, Tạp chí Giáo dục, số 255 (2011).

10)     Lã Thị Bắc Lý, Thơ viết cho thiếu nhi của Dương Thuấn - Khúc ca cao nguyên, Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, số xã hội (2011).

11)     Đinh Hồng Thái, Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin vào phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo, Tạp chí Giáo dục, (2007), 21-22.

12)     Đinh Hồng Thái, Mấy vấn đề về đánh giá ngôn ngữ tuổi mầm non, Tạp chí Giáo dục, (2009), 17-19.

 

Các bài báo đăng ở hội nghị, hội thảo trong nước

1)          Hà Nguyễn Kim Giang, Vài suy nghĩ về việc phát triển đào tạo sau đại học Giáo dục Mầm non hiện nay, Kỉ yếu hội thảo khoa học CĐSP TP. Hồ Chí Minh, (2009).

2)          Hà Nguyễn Kim Giang, Tác phẩm văn học với vấn đề phát triển thẩm mĩ cho trẻ mẫu giáo, vấn đề lí luận và thực tiễn, Kỉ yếu hội thảo Đào tạo giáo viên mầm non trong thời kì hội nhập quốc tế, Kỉ niệm 25 năm thành lập khoa Giáo dục Mầm non, Trường ĐHSP Hà Nội, (2010), 11-17.

3)          Hà Nguyễn Kim Giang, Khả năng tiếp nhận văn học của trẻ 5 - 6 tuổi, Kỉ yếu hội thảo Đào tạo giáo viên mầm non trong thời kì hội nhập quốc tế, Kỉ niệm 25 năm thành lập Khoa Giáo dục Mầm non - ĐHSP Hà Nội, (2010), 18-23.

4)          Nguyễn Thanh Hương, Sức hấp dẫn từ truyện “Pippi tất dài” của Astrid Lindgren, Kỉ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ, ĐHSP Hà Nội, (2010), 322-331.

5)          Nguyễn Thanh Hương, Từ nhân vật Pippi trong “Pippi tất dài” của Astrid Lindgren nghĩ về việc xây dựng hình tượng điển hình cho trẻ em Việt Nam trong thời kì hội nhập quốc tế, Kỉ yếu hội thảo Đào tạo giáo viên mầm non trong thời kì hội nhập quốc tế, Kỉ niệm 25 năm thành lập khoa Giáo dục Mầm non, Trường ĐHSP Hà Nội, (2010), 63-70.

6)          Nguyễn Thanh Hương, Nhân vật trẻ em trong truyện “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”của Nguyễn Nhật Ánh, Kỉ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường Đại học sư phạm toàn quốc (lần thứ nhất), ĐHSPHN, (2011), 673-678.

7)          Lã Thị Bắc Lý, Giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo - Những vấn đề lí luận và thực tiễn, Kỉ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Những ảnh hưởng của văn học thiếu nhi tới sự phát triển nhân cách trẻ em trong thời kì đổi mới và hội nhập quốc tế”, NXB Đại học Sư phạm (2009).

8)          Lã Thị Bắc Lý, Nhận diện văn học thiếu nhi Việt Nam từ thời kì đổi mới, Kỉ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Giáo dục mầm non Việt Nam trong thời kì hội nhập quốc tế”, NXB Đại học Sư phạm, (2010).

9)          Lã Thị Bắc Lý, Phát triển ngôn ngữ cho trẻ có nhu cầu đặc biệt - Vấn đề cần được quan tâm trong thời kì hội nhập quốc tế, Kỉ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Giáo dục mầm non Việt Nam trong thời kì hội nhập quốc tế”, NXB Đại học Sư phạm, (2010), 83-87.

10)     Đinh Hồng Thái, Xây dựng chuẩn đầu ra với việc phát triển chương trình đào tạo khoa Giáo dục Mầm non, trường ĐHSP Hà Nội, Báo cáo Hội thảo khoa học Đào tạo giáo viên mầm non trong thời kì hội nhập quốc tế, (2010), 115-118.

11)     Vũ Thị Thảo, Đôi điều bàn thêm về vấn đề giới thiệu văn học thiếu nhi nước ngoài ở Việt Nam, Kỉ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ, ĐHSP Hà Nội, (2010), 332-339.

12)     Vũ Thị Thảo, Những nền tảng vững chắc để phát triển khả năng đọc viết cho trẻ mầm non,, Kỉ yếu hội thảo Đào tạo giáo viên mầm non trong thời kì hội nhập quốc tế, Kỉ niệm 25 năm thành lập khoa GDMN, ĐHSP Hà Nội, (2010), 131-135.

13)     Vũ Thị Thảo, Thiết lập góc học tập sáng tạo giúp trẻ mẫu giáo lớn tiếp nhận tích cực tác phẩm văn học thiếu nhi, Kỉ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường Đại học sư phạm toàn quốc (lần thứ nhất), ĐHSP Hà Nội, (2011), 698-703.

14)     Đinh Thanh Tuyến, Sự tương tác mẫu tính đối với sự phát triển ngôn ngữ của trẻ mầm non,, Kỉ yếu hội thảo Đào tạo giáo viên mầm non trong thời kì hội nhập quốc tế, Kỉ niệm 25 năm thành lập khoa GDMN, ĐHSP Hà Nội, (2010), 163-173.

15)     Đinh Thanh Tuyến, Về giao tiếp ngôn ngữ với trẻ nhỏ, Kỉ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường Đại học sư phạm toàn quốc (lần thứ nhất), ĐHSP Hà Nội, (2011), 704-708.

 

Các bài báo đăng ở hội nghị, hội thảo quốc tế

1)          Đinh Hồng Thái, Sát nhập hệ thống giáo dục nhà trẻ-mẫu giáo ở Việt Nam - Quá trình, những kinh nghiệm và bài học, Kỉ yếu hội thảo quốc tế Giáo dục mầm non Nhật Bản - Việt Nam, ĐH Ochanomizu, Tokyo, Nhật Bản, (2006), 52-54.

2)          Đinh Hồng Thái, Giáo dục mầm non Việt Nam, những thách thức hiện nay và định hướng phát triển đến 2015, Kỉ yếu hội thảo quốc tế Giáo dục mầm non châu Á, ĐH Ochanomizu, Tokyo, Nhật Bản, (2008), 65-66.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream