A A+
Bài báo khoa học
Bộ môn Giáo dục Trí tuệ trẻ em

Các bài báo

Các bài báo đăng trên tạp chí trong nước

1)          Đỗ Thị Minh Liên, Một số kết quả nghiên cứu về phát huy tính tích cực nhận thức của trẻ mẫu giáo trong hoạt động cho trẻ làm quen với toán, Tạp chí Giáo dục, số 8 (2007), 19-21.

2)          Đỗ Thị Minh Liên, Phát triển khả năng tư duy cho trẻ mẫu giáo, Tạp chí Giáo dục, số 8 (2009), 11-13 và 23.

3)          Đỗ Thị Minh Liên, Đổi mới phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non và những năng lực đòi hỏi ở giáo viên mầm non, Tạp chí Khoa học - ĐHQG Hà Nội, số 3 (2009), 153 -174.

4)          Đỗ Thị Minh Liên, Nghiên cứu hình thành biểu tượng số lượng theo hướng tích hợp cho trẻ 4 - 5 tuổi, Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, số 3 (2010).

5)          Đỗ Thị Minh Liên, Nghiên cứu phát triển khả năng khái quát hóa cho trẻ mẫu giáo trong hoạt động cho trẻ làm quen với toán, Tạp chí Khoa học - ĐHQG Hà Nội, số 3 (2010).

6)          Đỗ Thị Minh Liên, Sử dụng thiết bị dạy học giúp trẻ làm quen với toán ở trường mầm non, Tạp chí Thiết bị giáo dục, số 5 (2010), 12-14.

7)          Đỗ Thị Minh Liên, Nghiên cứu phát triển các thao tác tư duy trong quá trình hình thành biểu tượng toán học cho trẻ mầm non, Tạp chí Giáo dục, số 4 (2010), 20-23.

8)          Đỗ Thị Minh Liên, Nghiên cứu phát triển khả năng so sánh cho trẻ mẫu giáo trong quá trình hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non, Tạp chí Giáo dục, (2010).

9)          Hoàng Thị Phương, Khơi dậy tiềm năng trí tuệ của sinh viên khoa GDMN trong dạy học phần “Phương pháp cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh”, Tạp chí Giáo dục, số 152 (2006), 15-16.

10)     Hoàng Thị Phương, Giáo dục trí tuệ cho trẻ Việt Nam - Nhìn từ góc độ văn hóa, Tạp chí Giáo dục, số 179, (2007), 10-11.

11)     Hoàng Thị Phương, Khai thác nội dung giáo dục bảo vệ môi trường trong chương trình giáo dục trẻ mầm non, Tạp chí Giáo dục, số 191 (2008), 56-58.

12)     Hoàng Thị Phương, Ảnh hưởng của văn hoá đến việc đào tạo giáo viên mầm non, Tạp chí Giáo dục, số 211 (2009), 50-52.

13)     Hoàng Thị Phương, Tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ mầm non- Thực trạng và giải pháp, Tạp chí Giáo dục, số 229 (2010), 27-29.

14)     Nguyễn Mạnh Tuấn, Thử nghiệm việc hiểu nghĩa của số tự nhiên ở trẻ 5 - 6 tuổi, Tạp chí Giáo dục, số 184 (2008).

15)     Nguyễn Mạnh Tuấn, Đinh Hồng Thái, Thực trạng ứng dụng CNTT nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo, Tạp chí Giáo dục, số 204 (2008), 12-14.

16)     Nguyễn Mạnh Tuấn, Vận dụng quan điểm của Van Hiele trong hình thành biểu tượng các hình hình học của trẻ mẫu giáo và học sinh những năm đầu tiểu học, Tạp chí Giáo dục, số 224 (2009), 35-38.

17)     Nguyễn Mạnh Tuấn, Trí tưởng tượng không gian và việc phát triển trí tưởng tượng không gian cho học sinh những năm đầu tiểu học bằng phần mềm giáo dục, Tạp chí Giáo dục, số 248 (2010), 5-7.

18)     Nguyễn Mạnh Tuấn, Nghiên cứu ảnh hưởng của tri giác không gian tới tưởng tượng không gian ở trẻ mẫu giáo lớn, Tạp chí Giáo dục, số 266 (2011), 5-8.

 

Các bài báo đăng tạp chí quốc tế

1)          Đỗ Thị Minh Liên, Teaching Methods for Mathematical Symbols for the Preschool Education Faculty of Hanoi University of Education, Proceedings sminars & symposia Univrsity Ochanomizu Japan, (2010).

2)          Nguyen Manh Tuan, Developing Spatial Imagination in Children Aged 5 - 6 years by Formatting Shape Representations, Proceedings 13, Global COE Program “Science of Human Development for Restructuring the Gap - Widening Society”, Ochanomizu University, (2011), 153-156.

 

Các bài báo đăng ở hội nghị, hội thảo trong nước

1)          Hoàng Thị Phương, Vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo thạc sĩ chuyên ngành giáo dục mầm non, Kỉ yếu Hội thảo “Đổi mới phương pháp dạy và học ở các trường sư phạm trong xu thế hội nhập”, Hà Nội, (2009).

2)          Hoàng Thị Phương, Vai trò của giáo viên trong thực tiễn đổi mới giáo dục mầm non, Kỉ yếu Hội thảo khoa học “Đào tạo giáo viên mầm non trong thời kì hội nhập quốc tế, ĐHSP Hà Nội, (2010).

3)          Hoàng Thị Phương, Giáo dục lòng nhân ái cho trẻ mầm non thời kì hội nhập quốc tế, Kỉ yếu Hội thảo khoa học “Đào tạo giáo viên mầm non trong thời kì hội nhập quốc tế, ĐHSP Hà Nội, (2010).

4)          Đỗ Thị Minh Liên, Đặc điểm cấu trúc nội dung chương trình “Hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non”, Kỉ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Giáo dục mầm non Việt nam - Nhật Bản, ĐHSP Hà Nội, (2009).

5)          Nguyễn Mạnh Tuấn, Nguyễn Thị Tĩnh, Ứng dụng CNTT nhằm nâng cao hiệu quả tự học cho sinh viên, Kỉ yếu Hội thảo khoa học ứng dụng CNTT trong đào tạo ở các trường đại học sư phạm, ĐHSP Hà Nội, (2007), 34-40.

6)          Nguyễn Mạnh Tuấn, Thử nghiệm khả năng nhận thức biểu tượng các hình hình học ở trẻ mẫu giáo và học sinh những năm đầu tiểu học, Hội thảo khoa học của NCS lần thứ nhất, Trường ĐHSP Hà Nội, (2009).

7)          Nguyễn Mạnh Tuấn, Phát triển trí tưởng tượng không gian cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi qua nội dung hình thành biểu tượng hình dạng, Kỉ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ, ĐHSP Hà Nội, (2010), 468-476.

8)           Nguyễn Mạnh Tuấn, Phát triển trí tưởng tượng không gian cho học sinh đầu cấp tiểu học qua nội dung hình thành biểu tượng các hình hình học, Kỉ yếu Hội nghị khoa học của Nghiên cứu sinh lần thứ 2, Trường ĐHSP Hà Nội, (2010), 4-10.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream