A A+
Bài báo khoa học
Bộ môn Giáo dục Nghệ thuật

Các bài báo

Các bài báo đăng trên tạp chí trong nước

1)          Ngô Bá Công, Tư duy và cảm xúc của trẻ mẫu giáo qua tranh vẽ, Tạp chí Mỹ thuật, số 210 (2010), 7-9.

2)          Ngô Bá Công, Khuyến khích sự sáng tạo của thiếu nhi trong giai đoạn mới, Tạp chí Mỹ thuật, số 224 (2011), 13-15.

3)          Ngô Bá Công, Nâng cao nhận thức về bố cục tạo hình cho sinh viên ngành mầm non, Tạp chí Giáo dục, số 233 (2010), 26-27.

4)          Phạm Thị Hòa, Về việc tuyển chọn các bài hát dạy trẻ theo theo chủ đề giáo dục ở trường mầm non hiện nay, Tạp chí Giáo dục, số 160 (2007).

5)          Phạm Thị Hòa, Một số gợi ý về việc soạn giáo án để dạy trẻ mẫu giáo theo định hướng đổi mới giáo dục, Tạp chí Giáo dục, số 182 (2008).

6)          Lê Thị Thanh Thủy, Hoạt động tạo hình đối với việc chuẩn bị cho trẻ đi học ở trường phổ thông, Tạp chí Giáo dục, số 181 (2008), 48-50.

7)          Lê Thị Thanh Thủy, Hồ Thị Hồng Ái, Đồ gốm giúp trẻ làm quen với nghệ thuật tạo hình truyền thống, Tạp chí Giáo dục Mầm non, số 1 (2010), 16-17.

8)          Lê Thị Thanh Thủy, Đổi mới dạy học nghệ thuật nhằm tăng cường bồi dưỡng kĩ năng nghề cho sinh viên, Tạp chí Giáo dục, số 233 (2010), 20-23.

9)          Lê Thị Thanh Thủy, Đàm Thị Hoài Dung, Giúp trẻ 5 - 6 tuổi làm quen với hoa văn dân tộc qua hoạt động xếp dán tranh trang trí, Tạp chí Giáo dục, số 257 (2011), 25-27.

 

Các bài báo đăng trên tạp chí quốc tế

1)          Le Thi Thanh Thuy, Elimination of disparities and inequality in Early childhood Education through innovation of teaching and learning Art), Proceedings seminars & symposia 10, Global COE Program “Science of Human Development for Restructuring the Gap- Widening Society”, Ochanomizu University, Japan, (2010), 107-115.

 

Các bài báo đăng ở hội nghị, hội thảo trong nước

1)          Ngô Bá Công, Rèn luyện văn hóa ứng xử trong cơ chế mở cửa, Kỉ yếu Hội thảo khoa học “Đào tạo giáo viên mầm non trong thời kì hội nhập quốc tế” - Trường ĐHSP Hà Nội, NXB Đại học Sư phạm, (2010), 13-16.

2)          Lê Thị Thanh Thủy, Vài nét về thực trạng việc tổ chức cho trẻ mầm non làm quen với nghệ thuật tạo hình truyền thống, Kỉ yếu Hội thảo khoa học “Đào tạo giáo viên mầm non trong thời kì hội nhập quốc tế. Khoa Giáo dục Mầm non - Trường ĐHSP Hà Nội, NXB Đại học Sư phạm, (2010), 145-152.

3)          Nguyễn Anh Việt, Một vài tiêu chí xác định năng khiếu âm nhạc của trẻ mẫu giáo lớn (5 - 6 tuổi), Kỉ yếu Hội thảo khoa học “Đào tạo giáo viên mầm non trong thời kì hội nhập quốc tế Khoa Giáo dục Mầm non, Trường ĐHSP Hà Nội, NXB Đại học Sư phạm, (2010), 184 -189.

 

Các báo cáo đăng ở hội nghị, hội thảo quốc tế

1)          Lê Thị Thanh Thủy, Xóa bỏ những cách biệt và bất bình đẳng trong giáo dục mầm non qua việc đổi mới Dạy và Học Nghệ thuật (Elimination of disparities and inequality in Early childhood Education through innovation of teaching and learning Arts), Hội thảo khoa học quốc tế của Chương trình COE - Trường Đại học Ochanomizu - Tokyo, Nhật bản (2009).
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream