A A+
Bài báo khoa học
Bộ môn Giáo dục Thể chất

Các bài báo

Các bài báo đăng trên tạp chí trong nước

1)          Đặng Hồng Phương, Lê Thị Mai Hoa, Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe trong trường mầm non, Tạp chí Giáo dục, số 183 (2008), 55-57.

2)          Đặng Hồng Phương, Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm đánh giá kết quả học tập môn Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non, Tạp chí Khoa học Thể thao, số 5 (2008), 71-74.

3)          Đặng Hồng Phương, Phương pháp trắc nghiệm đánh giá kết quả học tập môn Phương pháp giáo dục thể chất, Tạp chí Khoa học Thể thao, số 3 (2009), 44-48.

4)          Đặng Hồng Phương, Hoạt động ngoài trời đối với trẻ mầm non, Tạp chí Khoa học Thể thao, số 3 (2009), 58-59.

5)          Đặng Hồng Phương, Thực trạng sử dụng biện pháp tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi., Tạp chí Khoa học Thể thao, số 6 (2009), 53-56.

6)          Đặng Hồng Phương, Biện pháp tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ ở trường mầm non, Tạp chí Khoa học Thể thao, số 6 (2009), 49-52.

7)          Đặng Hồng Phương, Giáo dục thể chất cho trẻ mầm non Việt Nam -thực trạng và giải pháp, Tạp chí Giáo dục, số 227 (2009), 35-37.

8)          Đặng Hồng Phương, Khảo sát thực trạng về chơi ngoài trời của trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi ở gia đình, Tạp chí Thiết bị giáo dục, số 56 (2010), 11-12.

9)          Đặng Hồng Phương, Mức độ tri giác vận động cơ bản của trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi, Tạp chí Khoa học giáo dục, số 56 (2010), 32-36.

10)     Đặng Hồng Phương, Thực nghiệm biện pháp tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi, Tạp chí Giáo dục, số 238 (2010), 27-28.

11)     Đặng Hồng Phương, Phát triển kĩ năng vận động tinh của trẻ mầm non, Tạp chí Thiết bị giáo dục, số 58 (2010), 13-15.

12)     Đặng Hồng Phương, Thực trạng và biện pháp tổ chức hoạt động ngoài trời nhằm phát triển thể lực cho trẻ 5 - 6 tuổi ở trường mầm non, Tạp chí Khoa học giáo dục, số 58 (2010), 33-37.

13)     Đặng Hồng Phương, Xây dựng và thử nghiệm bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan để kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Phương pháp Giáo dục thể chất cho trẻ mầm non của sinh viên khoa Giáo dục Mầm non trường ĐHSP Hà Nội, Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, số 4 (2010), 116 -124.

14)     Đặng Hồng Phương, Thực nghiệm biện pháp tổ chức thể dục sáng cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi ở trường mầm non Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội, Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, số 5 (2010), 119-124.

15)     Đặng Hồng Phương, Phương pháp dạy học bài tập vận động cơ bản cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi ở trường Mầm Non, Tạp chí Khoa học ĐHQG Hà Nội, số 2 (2011), 124-131.

16)     Lê Thanh Vân, Kết quả bước đầu nghiên cứu sự phát triển chiều cao của trẻ 3 - 6 tuổi ở Hà Nội, Tạp chí Giáo dục, số 155, 12-13.

17)     Lê Thanh Vân, Phương pháp tích hợp giáo dục mầm non cho trẻ 3 - 6 tuổi ở trường mầm non, Tạp chí Giáo dục, số 135, 20-21.

 

Các bài báo đăng trên tạp chí quốc tế

1)          Đặng Hồng Phương, Physical education for freschool in Vietnam-realities and solutions, Proccedings 09, Nhật Bản, số 10 (2010), 116-123.

2)          Lê Thanh Vân, Play Activities: A Necessary Element of Environmental Education for Kindergarteners. Proccedings 09, Nhật Bản, (2010), 103-105.

 

Các bài báo đăng ở hội nghị, hội thảo trong nước

1)          Đặng Hồng Phương, Hoạt động giáo dục thể chất ở trường mầm non, Kỉ yếu hội thảo ViệtNam - Hàn Quốc, (2008), 24-26.

2)          Đặng Hồng Phương, Một vài suy nghĩ về việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên khoa Giáo dục Mầm non trong thời kì hội nhập quốc tế, Kỉ yếu Hội thảo khoa học - Khoa Giáo dục Mầm non, ĐHSP Hà Nội, (2010), 111-115.

3)          Hoang Quy Tinh, Nguyen The Hai, Nguyen Huu Nhan, Infant care of Tay, Thai and Dao people in Yen Bai province, VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology, T. XXII, N03C AP, Ha Noi National University - Đại học Quốc gia Hà Nội, (2006), 51-56.

4)          Nguyen Huu Nhan, Hoang Quy Tinh, The use of anthropometric measurements to access nutritional status of Hmong under 5 years old children in Yen Bai province, VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology, vol 23, No. 1S, Ha Noi National University- Đại học Quốc gia Hà Nội, (2007), 32-37.

5)          Hoàng Quý Tỉnh, Nguyễn Hữu Nhân và Nguyễn Thị Thùy Linh, Ứng dụng phần mềm Anthro của WHO trong nghiên cứu một số kích thước nhân trắc, Tạp chí Y Dược học Quân sự - Học viện Quân y Hà Nội, số 34 (2009), 1-5.

6)          Lê Thanh Vân, Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên mầm non ở các trường sư phạm trong giai đoạn hiện nay, Hội thảo “Thúc đẩy phát triển chăm sóc và giáo dục mầm non ở Việt Nam: các vấn đề và giải pháp” - Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2010).

7)          Lê Thanh Vân, Thực trạng và giải pháp đào tạo giáo viên mầm non trong thời kì hiện nay, Kỉ yếu hội thảo khoa học “Đào tạo giáo viên mầm non trong thời kì hội nhập quốc tế”, Khoa Giáo dục Mầm non - ĐHSP Hà Nội, (2010), 179-183.

8)           Lê Thanh Vân, Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên mầm non ở các trường sư phạm trong giai đoạn hiện nay, Kỉ yếu hội thảo khoa học “Bàn về giáo dục “chất lượng cao” trong các trường trung cấp TCCN và thực trạng chất lượng giáo viên mầm non ở các trường MN “chất lượng cao” trên địa bàn thành phố Hà Nội”, Hà Nội, (2010), 76-82.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream