A A+
Bài báo khoa học
Bộ môn Thực hành Sư phạm

Các bài báo

Các bài báo đăng trên tạp chí trong nước

1)          Vũ Lan Anh, Thực trạng mức độ phát triển trí tuệ của học sinh lớp 5 Hà Nội, Tạp chí Giáo dục, (2008).

2)          Vũ Lan Anh, Hứng thú học tập và mối quan hệ với mức độ phát triển trí tuệ của học sinh lớp 5 ở Hà Nội, Tạp chí Khoa học giáo dục, (2008).

3)          Vũ Lan Anh, Trí tuệ lí trí, trí sáng tạo, trí tuệ cảm xúc và mối quan hệ giữa chúng, Tạp chí Giáo dục, (2008).

4)          Vũ Lan Anh (Đồng tác giả), Tương quan các chỉ số biểu hiện mức độ phát triển trí tuệ của học sinh lớp 5 Hà Nội, Tạp chí Tâm lí học, (2008).

5)          Vũ Lan Anh (Đồng tác giả), Mức độ khái quát hoá trí tuệ của học sinh lớp 5 Hà Nội, Tạp chí Giáo dục, (2009).

6)          Vũ Lan Anh, Phát triển trí tuệ cho học sinh lớp 5 bằng phương pháp dạy học khám phá theo lí thuyết kiến tạo, Tạp chí Tâm lí học, (2009).
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream