A A+
Bài báo khoa học
Bộ môn Tâm lý - Giáo dục

Các bài báo

Các bài báo đăng trên tạp chí trong nước

1)          Phó Đức Hoà (Đồng tác giả), Nghiên cứu sử dụng phần mềm Testor trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Toán 3 bằng trắc nghiệm khách quan, Tạp chí Giáo dục, (2007).

2)          Phó Đức Hòa, Tự đánh giá trong giáo dục, Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, số 3 (2007).

3)          Phó Đức Hòa (Đồng tác giả), Vấn đề khám phá trong dạy học thực hành-thí nghiệm môn khoa học, Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, số 4 (2008).

4)          Phó Đức Hòa (Đồng tác giả), Inquiry teaching through a learning Website, Journal of Science - HNUE, No 7 (2008).

5)          Phó Đức Hòa, Dạy học tự phá hiện - một kiểu khám phá trong dạy học tiểu học, Tạp chí Giáo dục, số 200 (2008).

6)          Phó Đức Hòa (Đồng tác giả), Hỗ trợ của CNTT trong dạy học khám phá qui nạp, Tạp chí Thiết bị giáo dục, số 38 (2008).

7)          Phó Đức Hòa (Đồng tác giả), Tổ chức dạy học theo quan điểm sư phạm tương tác - biện pháp đổi mới trong dạy học tiểu học hiện nay, Tạp chí Giáo dục, số 3 (2009).

8)          Phó Đức Hòa (Đồng tác giả), Xây dựng mô hình dạy học tạo THCVĐ các lớp cuối cấp tiểu học, Tạp chí Giáo dục, số 211 (2009).

9)          Phó Đức Hòa (Đồng tác giả), Sử dụng phối hợp các cách tiếp cận giải quyết vấn đề trong dạy học ở tiểu học, Tạp chí Khoa học giáo dục, số 44/5 (2009), 21-24.

10)     Nguyễn Hữu Hợp, Một số đặc điểm của dạy học tự phát hiện ở tiểu học, Tạp chí Giáo dục, (2006).

11)     Nguyễn Hữu Hợp, Một số đặc điểm của chư­ơng trình, sách giáo khoa đạo đức 5 mới và gợi ý thực hiện, Tạp chí Giáo dục, (2006).

12)     Nguyễn Hữu Hợp, Một số vấn đề về xây dựng và sử dụng bài tập nhận xét hành vi trong dạy học môn đạo đức theo chương trình mới, Tạp chí Giáo dục, (2006).

13)     Nguyễn Hữu Hợp, Một số vấn đề dạy học tự phát hiện trong môn Đạo đức ở tiểu học, Tạp chí Giáo dục, (2007).

14)     Nguyễn Hữu Hợp, Một số vấn đề lí luận về xây dựng và sử dụng bài tập thực hành xử lí tình huống trong dạy học môn Đạo đức, Tạp chí Giáo dục, (2008).

15)     Nguyễn Hữu Hợp, Tổ chức hoạt động cho học sinh - một hướng đổi mới dạy học môn Đạo đức ở tiểu học, Tạp chí Giáo dục, (2008).

16)     Nguyễn Hữu Hợp, Vấn đề sử dụng sách giáo khoa, vở bài tập và sách giáo viên môn đạo đức chương trình mới, Tạp chí Giáo dục, (2008).

17)     Nguyễn Thị Vân Hương, Dạy học khám phá trong các môn khoa học; lịch sử và địa lí lớp 5, Tạp chí Giáo dục, (2006).

18)     Nguyễn Thị Vân Hương, (Đồng tác giả), Sử dụng truyện kể để GDMT trong môn tự nhiên, xã hội, Tạp chí Giáo dục, (2007).

19)     Nguyễn Thị Vân Hương, Giải quyết các vấn đề cộng đồng trong dạy học môn khoa học lớp 5, Tạp chí Giáo dục, (2008).

20)     Nguyễn Thị Vân Hương (Đồng tác giả), Quy trình vận dụng dạy học khám phá để GDMT trong môn tự nhiên xã hội, Tạp chí Giáo dục, (2009).

21)     Phan Hạnh Mai, Thực trạng mức độ tư duy sáng tạo của học sinh lớp 4 qua học tập phân môn Tập làm văn, Tạp chí Giáo dục, (2008).

 

Các bài báo đăng ở hội nghị, hội thảo trong nước

1)          Phó Đức Hòa, Định hướng sử dụng PPDH Chương trình hóa trong dạy học tiểu học, Kỉ yếu Hội thảo khoa học “Áp dụng dạy học chương trình hóa kết hợp với sự hỗ trợ của CNTT&TT trong dạy học tiểu học”, (2009).

2)          Nguyễn Thị Vân Hương, Một vài nét về dạy học theo đối tượng học sinh, Kỉ yếu hội thảo “Dạy học phân hóa”, (2009).
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream