A A+
Bài báo khoa học
Bộ môn Công tác xã hội với trẻ em và gia đình

Các bài báo

Các bài báo đăng trên tạp chí trong nước

1)          Nguyễn Hiệp Thương, Xây dựng cơ sở thực hành: Nhu cầu thiết yếu đối với vấn đề đào tạo nghề công tác xã hội hiện nay, Tạp chí Lao động Xã hội, số 408, (2011), 45.


Các bài báo ở hội nghị, hội thảo quốc tế

1)          Nguyễn Hiệp Thương, Curriculum for teacher preparation courses, Báo cáo tại hội thảo quốc tế lần thứ 12 của ICEVI (12 th ICEVI World Conference) tại Kuala Lumpur, Malaysia, (2006), 56.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream