A A+
Bài báo khoa học
Bộ môn Cơ sở Công tác xã hội

Các bài báo

Các bài báo đăng trên tạp chí trong nước

1)          Vũ Thị Kim Dung, Tiếp cận triết học về những vấn đề cần đề cập trong chủ thuyết phát triển Việt Nam thời kì đương đại, Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội - Số KHXH, số 2 (2010).

2)          Vũ Thị Kim Dung, Giá trị khoa học của Học thuyết Hình thái kinh tế - xã hội của C. Mác, Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, số 7 (2010).

3)          Nguyễn Lê Hoài Anh, Thực trạng chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS ở Việt Nam, Tạp chí Tuyên giáo, số 5, (2010).

4)          Nguyễn Lê Hoài Anh, Quan hệ tình dục đồng giới nam và nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam, số 3, (2010), 139.

5)          Phạm Văn Tư, Nhu cầu được tham vấn của học sinh THPT, Tạp chí Khoa học Trường ĐSHP Hà Nội, (2010).

6)          Nguyễn Thanh Bình, Kinh tế thị trường và đạo đức người thầy hiện nay, Tạp chí Giáo dục (ISSN 21896 0866 7476), Số 177,Kỳ 2 (2007), 4-5.

7)          Nguyễn Thanh Bình, Thực trạng phương pháp dạy học ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội hiện nay, Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội (ISSN 0868 3719), số 6, (2007), 36-46.

8)          Nguyễn Thanh Bình, Một số vấn đề đặt ra trong đổi mới phương pháp dạy học ở đại học hiện nay, Tạp chí Giáo dục (ISSN 21896 0866 7476), số 234, Kì 2, (2010), 22-24.

9)          Nguyễn Thanh Bình, Một số giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm trong điều kiện hiện nay,. Tạp chí Lí luận chính trị và truyền thông (ISSN 1895 1485), Số tháng 4/2010, 46-49.

10)     Nguyễn Thanh Bình, Công tác xã hội với trẻ em lang thang trên địa bàn Hà Nội hiện nay, Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội (ISSN 0868 3719), Số 7 (2010), 72-81.

11)     Nguyễn Thanh Bình, Vietnamese families in transition, Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội (ISSN 0868 3719), Số 1 (2011), 56-65.

12)     Nguyễn Thanh Bình, Bình đẳng giới trong giáo dục Việt Nam giai đoạn 2002 - 2008, Tạp chí Giáo dục (ISSN 21896 0866 7476), Số 234, Kì 2 (2011),12-13.

13)     Nguyễn Thanh Bình, Thực trạng về cuộc sống của trẻ em lang thang trên địa bàn Hà Nội, Tạp chí Dân số và Phát triển (ISSN 0868 3506), Số 120 (2011).

 

Các bài báo ở hội nghị, hội thảo trong nước

1)          Vũ Thị Kim Dung, Về khái niệm Chủ thuyết phát triển và những vấn đề cần đề cập trong Chủ thuyết phát triển Việt Nam thời kì đương đại, Kỉ yếu Hội thảo Khoa học triển khai Đề tài khoa học độc lập cấp Nhà nước: Chủ thuyết phát triển Việt Nam - hướng tầm nhìn tới năm 2020 và 2045 của Hội đồng Lí luận Trung ương, tổ chức Tháng 2/2009.

2)          Vũ Thị Kim Dung, Một số ý tưởng về xây dựng nội dung chương trình đào tạo sau đại học ngành công tác xã hội trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế, Kỉ yếu Hội thảo về Hợp tác quốc tế về xây dựng Chương trình đào tạo thạc sĩ công tác xã hội, tổ chức tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ngày 5/8/2010.

3)          Phạm Văn Tư, Vận dụng phương pháp công tác xã hội cá nhân nhằm can thiệp, trợ giúp người nghiện ma túy, Kỉ yếu Khoa học Cán bộ trẻ, NXB Đại học Sư phạm, (2010).

4)          Phạm Văn Tư, Giáo dục Kĩ năng sống cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội - thực trạng và giải pháp, Kỉ yếu Hội thảo Cán bộ trẻ các trường sư phạm toàn quốc, NXB Đại học Sư phạm, (2011).

5)          Phạm Văn Tư, Vận dụng phương pháp Công tác xã hội cá nhân vào việc can thiệp, trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, Kỉ yếu Hội thảo “Nâng cao năng lực cộng đồng trong việc phòng chống HIV/AIDS”, Nhân ngày Công tác xã hội thế giới, Khoa Giáo dục Chính trị - Trường ĐHSP Hà Nội, (2010).

6)          Nguyễn Thị Mai Hương, Nghiên cứu Stress ở các bậc cha mẹ có con mắc hội chứng tự kỉ, Bài viết đăng Kỉ yếu Hội thảo khoa học nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng Tâm lí học - Giáo dục học trong thời kì hội nhập Quốc tế, (2010).

7)          Nguyễn Thị Mai Hương, Mối quan hệ giữa tham vấn tâm lí và thực hành công tác xã hội, Bài viết đăng Kỉ yếu Hội thảo khoa học nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng Tâm lí học - Giáo dục học trong thời kì hội nhập Quốc tế, (2010).

8)          Nguyễn Thu Trang, Ấn Độ giáo trong đời sống văn hóa Champa. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ, NXB Đại học Sư phạm, (2010).

9)          Nguyễn Thu Trang, Nguyễn Thu Hà, Quan điểm chỉ đạo của Đảng và pháp luật của Nhà nước Việt Nam trong việc phòng chống HIV/AIDS, Kỉ yếu Hội thảo “Nâng cao năng lực cộng đồng trong việc phòng chống HIV/AIDS”, Nhân ngày Công tác xã hội thế giới, Khoa Giáo dục Chính trị - Trường ĐHSP Hà Nội, (2010).

 

Các bài báo ở hội nghị, hội thảo quốc tế

1)          Nguyễn Thanh Bình, How to make grammar learning fun, 7th Annual CamTESOL Conference on English Language Teaching, Phnom Penh, Cambodia, (26-27 February 2011), 27-27.

2)          Nguyễn Thanh Bình, Gender equality in education: The case of Vietnam,

3)          Conference proceedings, Sixth Annual Education and Development Conference, Bangkok, Thailand, ISBN 978-86-87043-10-7, (5-7 March 2011), 324-333.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream