A A+
Bài báo khoa học
Bộ môn Lịch sử Triết học

Các bài báo

Các bài báo đăng trên tạp chí trong nước

1)          Nguyễn Bá Cường, Tư tưởng của Ngô Thì Nhậm về con ngư­ời và giáo dục con người, Tạp chí Triết học, số 4 (2006), 47-52.

2)          Nguyễn Bá Cường, Tư tư­ởng của Ngô Thì Nhậm về trọng dụng hiền tài, Tạp chí Giáo dục, số 136 (2006), 11-13.

3)          Nguyễn Bá Cường, Một số quan điểm cơ bản của Đại tư­ớng Võ Nguyên Giáp về giáo dục và đào tạo, Tạp chí Giáo dục, số 152 (2006), 4-6.

4)          Nguyễn Bá Cường (bút danh Trí Thành Nhân), Mấy ý kiến trao đổi về bài “Mẫu người quân tử - con người toàn thiện trong “Luận ngữ”, Tạp chí Triết học, số 10 (2006), 51-55.

5)          Nguyễn Bá Cường, Triết lí giáo dục của Chu Văn An, Tạp chí Giáo dục, số 64 (2007), 15-16.

6)          Nguyễn Bá Cường, Nguyễn Bá Học bàn về Nhà giáo, Tạp chí Giáo dục, số 177 (2007), 6-7.

7)          Nguyễn Bá Cường, Chữ “Nhân” trong triết lí giáo dục của Khổng Tử”, Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, số 4 (2008), 124-132.

8)          Nguyễn Bá Cường, Tư tưởng Nguyễn Trãi về đạo làm người trong Quân trung từ mệnh tập, Đặc san khoa học ĐHSP Hà Nội, số dành cho Cán bộ trẻ, Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, số 2 (2008), 107-115.

9)          Nguyễn Bá Cường, Tiếp cận triết lí về con người trong lịch sử tư tưởng Việt Nam, Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, số 2 (2009), 42-50.

10)     Nguyễn Bá Cường, Tư tưởng triết học Nguyễn Bỉnh Khiêm về con người, Trường ĐHSP Hà Nội, số dành cho Cán bộ trẻ, Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, số 2 (2009), 120-129.

11)     Nguyễn Bá Cường, Tiếp cận những đặc điểm cơ bản của con người Việt Nam truyền thống”, Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, số 7 (2009), 135-142.

12)     Nguyễn Bá Cường, Đạo làm người theo tinh thần Nho học ở Chu Văn An, Tạp chí triết học, số 7 (2009), 73-79.

13)     Nguyễn Bá Cường, Ngô Thì Nhậm - người trí thức Nho học chân chính, nhà tư tưởng lỗi lạc, Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, số 7 (2009), 60-71.

14)     Lê Văn Đoán, Vai trò sáng tạo của tư duy toán học trong nhận thức khoa học, Tạp chí triết học, (2007), 28-34.

15)     Lê Văn Đoán, Sự phát triển của tư duy khoa học qua vấn đề vô hạn trong toán học, Tạp chí Giáo dục, (2008), 34-35, 29.

16)     Lê Văn Đoán, Cơ sở hiện thực của toán học, Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, (2008), 127-130.

17)     Lê Văn Đoán, Một số yếu tố bên ngoài tác động đến sự phát triển của toán học, Tạp chí Triết học, (2008), 46-51.

18)     Lê Văn Đoán, Nét đặc thù của chân lí trong toán học, Tạp chí Giáo dục, (2008), 27-30.

19)     Lê Văn Đoán, Lôgic nội tại của sự phát triển toán học, Tạp chí Giáo dục, (2009), 41-43.

20)     Lê Văn Đoán, Vai trò của lí thuyết xác suất thống kê trong hoạt động nhận thức, Tạp chí Giáo dục, (2009), 37-40.

21)     Lê Văn Đoán, Vai trò của ngôn ngữ kí hiệu toán học trong hoạt động nhận thức, Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, (2009), 150-154.

22)     Phạm Thị Quỳnh, Kinh tế gia đình, học vấn của người mẹ đối với sự chăm sóc trẻ em dưới 6 tuổi, Tạp chí Khoa học về phụ nữ, số 5 (2006), 28-35.

23)     Phạm Thị Quỳnh, Tìm hiểu một số yếu tố tác động đến việc chăm sóc trẻ em dưới 6 tuổi, Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, số 8 (2008), 159-166.

24)     Phạm Thị Quỳnh, Nhân sinh quan cách mạng của Nguyễn Thượng Hiền, Đặc san khoa học ĐHSP Hà nội, công bố những kết quả nghiên cứu khoa học tại Hội thảo khoa học cán bộ trẻ Trường ĐHSP Hà Nội, (2008), 116-123.

25)     Bùi Thị Tỉnh, Ảnh hưởng của chủ nghĩa thực dụng đối với sinh viên sư phạm, Tạp chí Giáo dục, số 229 (2010), 20-22.

 

Các bài báo ở hội nghị, hội thảo trong nước

1)          Nguyễn Bá Cường, Tư tưởng Nguyễn Trãi về giáo dục con người, Kỉ yếu Hội thảo Khoa học cán bộ trẻ lần thứ 3, Trường ĐHSP Hà Nội, (2010), 225-237.

2)          Nguyễn Bá Cường, Triết lí giáo dục Hồ Chí Minh qua Bài nói chuyện tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Chủ tịch Hồ Chí Minh - một tầm nhìn chiến lược về giáo dục và sư phạm, NXB Đại học Sư phạm, 2010, 90-99.

3)          Nguyễn Bá Cường, Hồ Chí Minh với nội dung giáo dục thanh niên, Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Chủ tịch Hồ Chí Minh - một tầm nhìn chiến lược về giáo dục và sư phạm, (2010), 132-146.

4)          Nguyễn Bá Cường, Quan niệm của Nguyễn Trãi và Nguyễn Bỉnh Khiêm về tính người, Kỉ yếu Hội thảo Khoa học cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc lần thứ nhất, NXB Đại học Sư phạm, 201, 443-452.

5)          Lê Duy Hoa, Phát huy tính tích cực của sinh viên trong dạy và học tác phẩm kinh điển, Kỉ yếu hội nghị đổi mới phương pháp giảng dạy - khoa Giáo dục Chính trị - trường ĐHSP Hà Nội, (2010), 81-88.

6)          Phạm Thị Quỳnh, Triết lí về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên của người Việt qua tục ngữ, ca dao, Kỉ yếu hội thảo khoa học Nghiên cứu và giảng dạy Triết học ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa, (2007), 122-128.

7)          Phạm Thị Quỳnh, Tư tưởng canh tân của Nguyễn Thượng Hiền, Kỉ yếu hội thảo khoa học “100 năm Đông Kinh nghĩa thục”, Kỉ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ - trường ĐHSP Hà Nội, trường ĐHKHXH&NV-ĐHQG  Hà Nội, (2007), 149-153.

8)          Phạm Thị Quỳnh, Nhân sinh quan cách mạng của Nguyễn Thượng Hiền, Kỉ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ Trường ĐHSP Hà Nội, (2008).

9)          Phạm Thị Quỳnh, Vai trò của giảng viên trong đào tạo Sau Đại học, Kỉ yếu hội thảo khoa học nâng cao chất lượng sau đại học khoa Giáo dục Chính trị - Trường ĐHSP Hà Nội, (2009).

10)     Phạm Thị Quỳnh, Vai trò của giảng viên trong đào tạo Đại học chuyên ngành giáo dục công dân, Kỉ yếu hội thảo khoa học đổi mới PP giảng dạy Giáo dục công dân - Giáo dục chính trị, Trường ĐHSP Hà Nội, (2010).

11)     Phạm Thị Quỳnh, Sự ảnh hưởng của Nho giáo đến Thiền sư Khuông Việt, Hội thảo khoa học tưởng niệm 1000 năm Thiền sư Khuông Việt viên tịch, (2011), 194-199.

 

Các bài báo đăng trên hội thảo, hội nghị quốc tế

1)          Nguyễn Bá Cường, Đạo làm người theo tinh thần Nho học ở Chu Văn An và Nguyễn Bỉnh Khiêm, Kỉ yếu hội thảo khoa học quốc tếNho giáo Việt Nam và văn hoá Đông Á”, Viện Triết học và Viện Nghiên cứu Văn Triết (thuộc Viện Nghiên cứu Trung ương Đài Loan), (2009), 47-54.

2)          Nguyễn Bá Cường, Tinh thần Nho học trong tư tưởng giáo dục của Nguyễn Trãi, Kỉ yếu hội thảo khoa học quốc tế (Nho học Việt Nam trong tư tưởng và văn hóa Đông Á), Viện Nghiên cứu Văn Triết (thuộc Viện Nghiên cứu Trung ương Đài Loan), (tiếng Trung), (2009), 33-43.

3)          Nguyễn Bá Cường, Vấn đề con người trong tư tưởng Nho giáo của Ngô Thì Nhậm, Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế “Nho giáo Việt Nam – Truyền thống và đổi mới”, Viện Triết học (thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam) và Viện Nghiên cứu Văn Triết (thuộc Viện Nghiên cứu Trung ương Đài Loan), 2011, 201-218.

4)          Nguyễn Bá Cường, Quan hệ giữa người dân và người cầm quyền dưới cái nhìn Nho giáo ở Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm và Ngô Thì Nhậm, Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế “Mối quan hệ giữa Nho giáo và các trào lưu tư tưởng khác trong lịch sử tư tưởng Việt Nam và Hàn Quốc”, Viện Triết học (thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam) và Đại học Chung Nam (Hàn Quốc), 2011, 103-122.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream