A A+
Bài báo khoa học
Bộ môn Tâm lý học ứng dụng

Các bài báo

Các bài báo đăng trên tạp chí trong nước

1)          Nguyễn Thị Nhân Ái, Khó khăn tâm lí của học sinh lớp 11 trong quá trình giải bài tập hình học, Tạp chí Giáo dục, số 136 (2006), 9-11.

2)          Nguyễn Thị Nhân Ái, Tham vấn nhìn tìn góc độ giáo dục gia đình, Tạp chí Tâm lí học, số 12 (2007), 46-49.

3)          Nguyễn Thị Nhân Ái, Định hướng giá trị nghề nghiệp cho học sinh THPT trong giai đoạn hiện nay, Tạp chí Giáo dục, số 3 (2009), 14-15.

4)          Nguyễn Thị Nhân Ái, Các lí thuyết phát triển nghề trong tham vấn hướng nghiệp, Tạp chí Giáo dục, số 2 (2011), 24-26.

5)          Phạm Thanh Bình, Stress trong học tập của học sinh THPT, Tạp chí Tâm lí học, số 12 (2007).

6)          Bùi Thị Thu Huyền, Những biểu hiện rối nhiễu tâm lí của học sinh THCS, Tạp chí Tâm lí học, số 12 (2007), 24-26.

7)                     Đỗ Thị Hạnh Phúc, Những khó khăn tâm lí ở học sinh THCS, Tạp chí Khoa học giáo dục, số 27 (2007), 15-19.

8)        Đỗ Thị Hạnh Phúc, Thử nghiệm tác động nhằm xây dựng quan hệ tích cực của học sinh THCS trong lớp học, Tạp chí Giáo dục, số 179 (2007), 13-14.

9)          Đỗ Thị Hạnh Phúc, Triệu Thị Hương, Những khó khăn tâm lí của sinh viên học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân, Tạp chí Tâm lí học, số 9 (2007), 22 -27.

10)             Đỗ Thị Hạnh Phúc, Nguyễn Thị Huệ, Thực trạng định hướng giá trị nghề của sinh viên sư phạm trường Đại học Hải Phòng, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 31 (2008), 39-41.

11)     Đỗ Thị Hạnh Phúc, Nhận thức về tình bạn của học sinh Trung học Cơ sở trong giai đoạn hiện nay, Tạp chí Tâm lí học, số 10 (2009), 38 -43.

12)             Đỗ Thị Hạnh Phúc, Quan niệm của giáo viên về tình bạn và giáo dục tình bạn cho học sinh Trung học Cơ sở, Tạp chí Giáo dục, số 240 (2010), 23-25.

13)             Đỗ Thị Hạnh Phúc, Quan niệm về người bạn thân ở lứa tuổi học sinh THCS, Tạp chí Tâm lí học, số 12 (2010), 29-35.

14)             Đỗ Thị Hạnh Phúc, Quan niệm của học sinh ở học sinh Trung học Cơ sở về tình bạn khác giới, Tạp chí Giáo dục, số 264 (2011), 23-26.

15)             Trần Thị Lệ Thu, Vai trò của chuyên gia tâm lí học đường và một số ý kiến về định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt (2009), 9-11.

16)     Trần Thị Lệ Thu, Làm một tấm gương tốt cho các em (cách tốt nhất để hình thành và phát triển định hướng giá trị cuộc sống cho học sinh). Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt (2009), 20 21, 26.

17)     Trần Thị Lệ Thu, Nghiên cứu chẩn đoán khuyết tật trí tuệ, nguyên nhân và mức độ khuyết tật trí tuệ của trẻ trong các lớp giáo dục đặc biệt, Tạp chí Giáo dục, số 238 (2010), 22-24.

18)     Trần Thị Lệ Thu, Phát triển định hướng giá trị nghề nghiệp cho học sinh từ tuổi thơ ấu thông qua tham vấn, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số Giáo dục - No.4, Volume 55 (2010), 138-144.

19)     Trần Thị Lệ Thu, Lịch sử nghiên cứu hành vi thích ứng của trẻ khuyết tật trí tuệ trên thế giới và ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số Giáo dục - No.5 (2010), 105-111.

20)     Trần Thị Lệ Thu, Nghiên cứu mức độ hành vi thích ứng của trẻ khuyết tật trí tuệ theo thang ABS-S:2, Tạp chí Giáo dục, số 241 (2010), 14-16.

 

Các bài báo đăng trên tạp chí quốc tế

1)          Yuk Wah Chan and Thi Le Thu Tran, Recycling Migration and Changing Nationalisms, The Vietnamese Return Diaspora and Reconstruction of Vietnamese Nationhood, ISSN 1369-183X print/ISSN 1469-9451, Vol.37, No.7, August (2011), 1101-1117.

 

Các bài báo ở hội nghị, hội thảo trong nước

1)          Nguyễn Thị Nhân Ái, Hoạt động của phòng tham vấn học đường THPT ở Hà Nội, Kỉ yếu hội thảo của Bộ Giáo dục Đào tạo Xây dựng và phát triển mạng lưới tham vấn trong trường học, (2006), 119-144.

2)          Nguyễn Thị Nhân Ái, Tham vấn hướng nghiệp, một lĩnh vực cần được quan tâm trong nhà trường phổ thông, Kỉ yếu Hội nghị NCS lần 1, ĐHSP Hà Nội, (2009).

3)          Nguyễn Thị Nhân Ái, Phối hợp với phụ huynh trong việc định hướng giá trị nghề cho học sinh THPT, Kỉ yếu hội thảo khoa học: Nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng Tâm lí học - Giáo dục học trong thời kì hội nhập, Kỉ niệm 45 năm ngày thành lập Khoa Tâm lí - Giáo dục, Trường ĐHSP Hà Nội, (2010), 405-408.

4)          Nguyễn Thị Nhân Ái, Nguyễn Thị Mùi, Một số vấn đề đào tạo chuyên viên tâm lí trường học, Kỉ yếu hội thảo khoa học: Nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng Tâm lí học - Giáo dục học trong thời kì hội nhập, Kỉ niệm 45 năm ngày thành lập Khoa Tâm lí - Giáo dục, Trường ĐHSP Hà Nội, (2010), 499-502.

5)                     Phạm Thanh Bình, Nhu cầu xây dựng phòng tham vấn học đường trong trường THPT ở Hà Nội và vấn đề đào tạo cán bộ tham vấn, Kỉ yếu hội thảo khoa học Trường ĐHSP Hà Nội và Unicef Việt Nam, (2006).

6)          Phạm Thanh Bình, Thực trạng nhu cầu tham vấn hướng nghiệp của học sinh THPT Yên Khánh B - Yên Khánh - Ninh Bình, Kỉ yếu Hội thảo “Nghiên cứu giảng dạy và ứng dụng Tâm lí học - Giáo dục học vào thực tiễn trong thời kì hội nhập”, Kỉ niệm 45 năm ngày thành lập Khoa Tâm lí - Giáo dục, Trường ĐHSP Hà Nội, (2010), 417-421.

7)          Phạm Thanh Bình, Đặc điểm tâm lí của sinh viên ngày nay trong việc đón nhận giáo dục nhân cách, Kỉ yếu Hội thảo Ứng dụng tâm lí học vào việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam, Hội Khoa học Tâm lí - Giáo dục Việt Nam, Vũng Tàu, (2011), 192-196.

8)          Đào Minh Đức, Tâm lí học đối với vấn đề nghiện ma túy, Kỉ yếu Hội thảo “Nghiên cứu giảng dạy và ứng dụng Tâm lí học - Giáo dục học vào thực tiễn trong thời kì hội nhập”, Kỉ niệm 45 năm ngày thành lập Khoa Tâm lí - Giáo dục, Trường ĐHSP Hà Nội, (2010), 431-435.

9)          Đào Minh Đức và Trần Thị Lệ Thu, Hỗ trợ tâm lí cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và nhu cầu cần có sự trợ giúp của cán bộ tâm lí học đường, Kỉ yếu hội thảo khoa học “Nâng cao năng lực trong việc phòng chống HIV/AIDS và hỗ trợ giải quyết vấn đề gặp phải của trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS”, ĐHSP Hà Nội, (2010), 96 -103.

10)             Đào Minh Đức, Tư vấn tâm lí cho người nhiễm HIV đang điều trị tại Trung tâm chăm sóc ban ngày Tây Hồ trong quá trình dạy nghề và tạo việc làm, Kỉ yếu Hội thảo khoa học Ứng dụng Tâm lí học - Giáo dục học vào đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Khoa học tâm lí - Giáo dục Việt Nam kì 7 - khóa IV, tổ chức tại Bà Rịa - Vũng Tàu, (2011), 208-212.

11)     Bùi Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Mùi, Nguyễn Thị Nhân Ái và Vũ Thị Khánh Linh, Hoạt động của phòng tham vấn học đường THPT ở Hà Nội, Kỉ yếu hội thảo của Bộ Giáo dục Đào tạo Xây dựng và phát triển mạng lưới tham vấn trong trường học (2006), 119-144.

12)             Bùi Thị Thu Huyền, Tham vấn và trị liệu cho học sinh có biểu hiện rối nhiễu hành vi, Báo cáo tại hội thảo khoa học “Mô hình đào tạo chuyên gia tham vấn - trị liệu tại Việt Nam”, Hà Nội, (2007), 1-5.

13)     Bùi Thị Thu Huyền, Sử dụng tình huống dạy học bằng hình ảnh vào giảng dạy môn TLH cho sinh viên khoa cơ bản trường ĐHSP Hà Nội, Kỉ yếu Hội thảo “Nghiên cứu giảng dạy và ứng dụng Tâm lí học - Giáo dục học vào thực tiễn trong thời kì hội nhập”, kỉ niệm 45 năm ngày thành lập Khoa Tâm lí - Giáo dục, Trường ĐHSP Hà Nội, (2010), 322-324.

14)     Đỗ Thị Hạnh Phúc, Tác động sư phạm động nhằm xây dựng tình bạn tích cực cho học sinh Trung học cơ sở trong lớp học, Kỉ yếu Hội thảo “Nghiên cứu giảng dạy và ứng dụng Tâm lí học - Giáo dục học vào thực tiễn trong thời kì hội nhập”, kỉ niệm 45 năm ngày thành lập Khoa Tâm lí - Giáo dục, Trường ĐHSP Hà Nội, (2010), 121-125.

15)             Trần Thị Lệ Thu, Những điều kiện cơ bản và giải pháp về việc đào tạo đội ngũ chuyên gia tư vấn và trị liệu tâm lí nòng cốt ở Việt nam, Kỉ yếu hội thảo Mô hình đào tạo chuyên gia tham vấn - trị liệu tâm lí tại Việt Nam, Khoa Tâm lí Giáo dục, ĐHSP Hà Nội, (2007), 106-117.

16)     Trần Thị Lệ Thu, Nghề Tham vấn và trị liệu tâm lý, Kỉ yếu hội thảo Mô hình đào tạo chuyên gia tham vấn- trị liệu tâm lí tại Việt Nam, Khoa Tâm lí Giáo dục, ĐHSPHN, (2007), 40-46.

17)     Trần Thị Lệ Thu, Xây dựng và phát triển TLHĐ tại trường ĐHSPHN, Kỉ yếu Hội thảo “Nghiên cứu giảng dạy và ứng dụng Tâm lí học, Giáo dục học vào thực tiễn trong thời kì hội nhập”, kỉ niệm 45 năm ngày thành lập Khoa Tâm lí - Giáo dục, ĐHSP Hà Nội, (2010), 70 -75.

18)     Trần Thị Lệ Thu, Các biện pháp nâng cao hành vi thích ứng cho trẻ khuyết tật trí tuệ, Kỉ yếu Hội thảo “Nghiên cứu giảng dạy và ứng dụng Tâm lí học - Giáo dục học vào thực tiễn trong thời kì hội nhập”, kỉ niệm 45 năm ngày thành lập Khoa Tâm lí - Giáo dục, Trường ĐHSP Hà Nội, (2010), 552 -556.

19)     Trần Thị Lệ Thu, Thực nghiệm biện pháp tác động nâng cao hành vi thích ứng cho trẻ khuyết tật trí tuệ qua 4 nghiên cứu trường hợp, Kỉ yếu hội thảo: 20 năm Hội khoa học Tâm lí - Giáo dục Việt Nam - Thành tựu và Triển vọng, (2010), 152-157.

20)     Trần Thị Lệ Thu, Mối quan hệ giữa hành vi thích ứng, trí tuệ và khuyết tật trí tuệ, Kỉ yếu hội thảo: 20 năm Hội khoa học Tâm lí - Giáo dục Việt Nam - Thành tựu và Triển vọng, (2010), 158-192.

21)     Trần Thị Lệ Thu, Nhận thức của nhân viên tham vấn qua điện thoại về tính chuyên nghiệp của tham vấn tâm lí, Kỉ yếu Hội thảo khoa học Ứng dụng tâm lí học, giáo dục học vào đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Khoa học tâm lí - Giáo dục Việt Nam kì 7 - khóa IV, tổ chức tại Bà Rịa - Vũng Tàu, (2011), 197-200.

22)     Trần Thị Lệ Thu, Nguyễn Thị Hương, Nhu cầu tâm lí học đường của học sinh trung học cơ sở trường Lý Tự Trọng, Kỉ yếu Hội thảo khoa học “Ứng dụng Tâm lí học - Giáo dục học vào đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam”, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Khoa học Tâm lí - Giáo dục Việt Nam kì 7 - khóa IV, tổ chức tại Bà Rịa - Vũng Tàu, (2011), 120-125.

 

Các bài báo ở hội nghị, hội thảo quốc tế

1)         Phạm Thanh Bình, Từ stress trong học tập của học sinh THPT đến nhu cầu tham vấn tâm lí học đường, Kỉ yếu hội thảo Quốc tế “Thúc đẩy nghiên cứu và thực hành Tâm lí học đường tại Việt Nam”, Huế, (2010).

2)           Phạm Thanh Bình, Nhu cầu tham vấn tâm lí học đường của học sinh THCS hiện nay, Kỉ yếu hội thảo Quốc tế “Thúc đẩy nghiên cứu và thực hành Tâm lí học đường tại Việt Nam”, Huế, (2010).

3)          Trần Thị Lệ Thu, Lịch sử xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo chuyên ngành TLHTH đầu tiên tại Việt Nam, Kỉ yếu Hội thảo quốc tế “Thúc đẩy nghiên cứu và thực hành TLHĐ tại Việt Nam”, NXB Đại học Huế, (2011), 496-503.

4)        Trần Thị Lệ Thu, Thực trạng khó khăn tâm lí của sinh viên trường ĐHSPHN và nhu cầu cần có sự trợ giúp của chuyên gia TLHĐ, Kỉ yếu Hội thảo quốc tế “Thúc đẩy nghiên cứu và thực hành TLHĐ tại Việt Nam”, NXB Đại học Huế, (2011), 308-317.

5)          Trần Thị Lệ Thu, Công tác tâm lí học đường tại trường ĐHSP Hà Nội và một số đề xuất về đào tạo cán bộ tâm lí học trường học ở Việt nam, Kỉ yếu hội thảo Quốc tế, Nhu cầu, định hướng và đào tạo tâm lí học đường tại Việt Nam. Viện Tâm lí học, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, (2009), 312-319.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream