A A+
Bài báo khoa học
Bộ môn Tâm lý học lứa tuổi và Sư phạm

Các bài báo

Các bài báo đăng trên tạp chí trong nước

1)          Dương Thị Diệu Hoa, Thực trạng sử dụng phương pháp dạy môn tâm lí học trong các trường cao đẳng và đại học sư phạm hiện nay, Tạp chí Giáo dục, số tháng 6 (2010).

2)          Vũ Thị Khánh Linh, Những khó khăn tâm lí và nhu cầu tham vấn của học sinh THPT, Tạp chí Tâm lí học, số 2 (2007).

3)          Vũ Thị Khánh Linh, Thực trạng về phong cách giáo dục của cha mẹ học sinh THCS thành phố Nam Định, Tạp chí Tâm lí học, số 2 (2008).

4)          Trần Thị Mỵ Lương, Những vấn đề tâm lí về các mối quan hệ trong gia đình Việt Nam hiện đại, Tạp chí khoa học Đại học Tổng hợp Quốc gia Tambov, Liên bang Nga, số 343 (2006), 214-217.

5)          Trần Thị Mỵ Lương, Tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh trong quá trình dạy học, Tạp chí Giáo dục, số 235 (2010), 18-19.

6)          Trần Thị My Lương, Tìm hiểu về định hướng giới tính và lệch chuẩn định hướng giới tính, số tháng 10 (2010), 23-25.

7)          Trần Thị My Lương, Về vấn đề bình đẳng giới trong gia đình Việt Nam hiện đại, Tạp chí Châu Á và Châu Phi ngày nay (UNESCO tại Nga), số 2 (2007), 71-73.

8)          Lê Minh Nguyệt, Sự tương hợp tâm lí trong tương tác giữa cha mẹ với trẻ em tuổi thiếu niên, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt (2009).

9)          Lê Minh Nguyệt, Thực trạng nhu cầu tương tác giữa cha mẹ và con cái, Tạp chí Tâm lí học, số tháng 9 (2009).

10)     Lê Minh Nguyệt, Thực trạng cảm nhận về nhau và hiệu quả của quá trình tương tác giữa cha mẹ và con tuổi thiếu niên, Tạp chí Tâm lí học, số tháng 10 (2009).

11)     Lê Minh Nguyệt, Thực trạng kĩ năng tương tác giữa cha mẹ và con tuổi thiếu niên, Tạp chí Giáo dục, số tháng 11 (2009).

12)     Lê Minh Nguyệt, Thực trạng mức độ tương tác giữa cha mẹ và con tuổi thiếu niên, Tạp chí Giáo dục, số tháng 1, (2010).

13)     Lê Minh Nguyệt, Mức độ tương tác giữa cha và con tuổi thiếu niên, Tạp chí Tâm lí học, số tháng 4 (2011).

14)     Trần Văn Thức, Những khó khăn tâm lí và nhu cầu tham vấn của học sinh trung học phổ thông, Tạp chí Tâm lí học, số tháng 12 (2007).

 

Các bài báo ở hội nghị, hội thảo trong nước

1)          Dương Thị Diệu Hoa, Đào tạo chuyên gia tham vấn - trị liệu tâm lí, một nhu cầu cấp bách hiện nay, Kỉ yếu Hội thảo khoa học: “Xây dựng và phát triển mạng lưới tham vấn trong trường học” Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2006).

2)          Dương Thị Diệu Hoa, Văn hóa học đường và sự phát triển tâm lí trẻ em, Kỉ yếu Hội thảo“Xây dựng văn hóa học đường - giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường”, Viện Nghiên cứu Sư phạm, ĐHSP Hà Nội, (2007).

3)          Dương Thị Diệu Hoa, Giáo viên chủ nhiệm lớp với việc giáo dục đạo đức cho học sinh hiện nay, Kỉ yếu Hội thảo“Định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên”, ĐHSP Hà Nội, Đăk Lăk, (2008).

4)          Vũ Thị Khánh Linh, Hoạt động tại các Trung tâm tham vấn học đường trong các trường THPT thành phố Hà Nội, Kỉ yếu Hội thảo quốc gia “Xây dựng và phát triển mạng lưới tham vấn học đường trong hệ thống giáo dục”, Hà Nội, (2006).

5)          Vũ Thị Khánh Linh, Phong cách giáo dục của cha mẹ trong các lĩnh vực giáo dục gia đình, Hội nghị khoa học Nghiên cứu sinh lần 1, ĐHSP Hà Nội, (2009).

6)        Vũ Thị Khánh Linh, Sự khác biệt trong đánh giá của con và cha mẹ về phong cách giáo dục của cha mẹ, Hội nghị khoa học nghiên cứu sinh trường ĐHSP Hà Nội, (2010).

7)          Vũ Thị Khánh Linh, Tính chủ động, độc lập của thiếu niên trong các gia đình cha mẹ có phòng cách giáo dục khác nhau, Kỉ yếu Hội thảo “Nghiên cứu giảng dạy và ứng dụng Tâm lí học, Giáo dục học vào thực tiễn trong thời kì hội nhập”, kỉ niệm 45 năm ngày thành lập Khoa Tâm lí - Giáo dục, Trường ĐHSP Hà Nội, (2010), 479-483.

8)          Vũ Thị Khánh Linh, Thực trạng đổi mới phương pháp dạy học môn TLH ở các trường sư phạm hiện nay, Kỉ yếu Hội thảo “Nghiên cứu giảng dạy và ứng dụng Tâm lí học, Giáo dục học vào thực tiễn trong thời kì hội nhập”, kỉ niệm 45 năm ngày thành lập Khoa Tâm lí - Giáo dục, Trường ĐHSP Hà Nội, (2010), 205-211.

9)          Trần Thị Mỵ Lương, Mô hình hệ thống trong nghiên cứu gia đình và một số trắc nghiệm tâm lí, Kỉ yếu Hội thảo “Nghiên cứu giảng dạy và ứng dụng Tâm lí học, Giáo dục học vào thực tiễn trong thời kì hội nhập”, kỉ niệm 45 năm ngày thành lập Khoa Tâm lí - Giáo dục, Trường ĐHSP Hà Nội, (2010), 492-498.

10)     Lê Minh Nguyệt, Thực hiện biện pháp cải thiện mức độ tương tác giữa cha mẹ và con tuổi thiếu niên, Kỉ yếu Hội thảo “Nghiên cứu giảng dạy và ứng dụng Tâm lí học, Giáo dục học vào thực tiễn trong thời kì hội nhập”, kỉ niệm 45 năm ngày thành lập Khoa Tâm lí - Giáo dục, Trường ĐHSP Hà Nội, (2010), 512-517.

11)     Bạch Văn Thọ, Tìm hiểu độ nhanh, độ bền trí nhớ của trẻ mẫu giáo, Kỉ yếu Hội thảo “Nghiên cứu giảng dạy và ứng dụng Tâm lí học, Giáo dục học vào thực tiễn trong thời kì hội nhập”, kỉ niệm 45 năm ngày thành lập Khoa Tâm lí - Giáo dục, Trường ĐHSP Hà Nội, (2010), 142-145.

12)     Trần Văn Thức, Thực trạng sử dụng internet và tham gia viết nhật kí trực tuyến ở lứa tuổi thiếu niên, Kỉ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ Trường ĐHSP Hà Nội, (2010).

 

Các bài báo ở hội nghị, hội thảo quốc tế

1)          Dương Thị Diệu Hoa, Khó khăn tâm lí của học sinh trung học phổ thông, Kỉ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Hà Nội, Viện Tâm lí học - Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Hà Nội, (2009).

2)          Trần Thị Mỵ Lương, Tìm hiểu mối quan hệ trước hôn nhân của Thanh niên Việt Nam, Kỉ yếu Hội thảo khoa học quốc tế tại thành phố Nôvôsybyrsk, Liên bang Nga, (2006), 375-377.

3)          Trần Thị Mỵ Lương, Bản chất của vấn đề ngoại tình ở nam giới, Kỉ yếu Hội thảo khoa học hằng năm của Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Varônhét, LB Nga, (2006), 20-24.

4)          Trần Thị Mỵ Lương, Đặc điểm mối quan hệ vợ chồng trong gia đình Việt Nam hiện đại, Kỉ yếu Hội thảo khoa học của Trường Kinh tế - Luật Thành phố Varônhét, Liên bang Nga, (2006), 56-60.

5)          Trần Thị Mỵ Lương, Vấn đề đào tạo các nhà tâm lí về hôn nhân gia đình, Kỉ yếu Hội thảo khoa học tại thành phố Sanh - Pêtécburg, LB Nga, (2006), 162-164.

6)          Trần Thị Mỵ Lương, Những đặc điểm tâm lí xã hội của gia đình Việt Nam hiện đại, Kỉ yếu Hội thảo khoa học của Trường Kinh tế - Luật Thành phố Varônhét, Liên bang Nga, (2007), 36-38.

7)          Trần Thị Mỵ Lương, Nghiên cứu cấu trúc tâm lí và mối quan hệ giữa các cá nhân trong gia đình Việt Nam hiện đại, Kỉ yếu Hội thảo của nghiên cứu sinh trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Tambov, Liên bang Nga, (2007), 186-192.

8)          Trần Thị Mỵ Lương, So sánh các khó khăn của gia đình Việt Nam và Nga, Kỉ yếu Hội thảo khoa học quốc tế tại Thành phố Varônhét, Liêng bang Nga, (2007), 15-18.

9)          Trần Thị Mỵ Lương, Một số vấn đề tồn tại của tâm lí học gia đình, Kỉ yếu Hội thảo khoa học của Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Varônhét, Liên bang Nga, (2007), 80-90.

10)     Lê Minh Nguyệt, Kĩ năng ứng xử của cha mẹ với con tuổi thiếu niên và nhu cầu tham vấn của các bậc cha mẹ, Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế Hà Nội, Viện Tâm lí học - Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Hà Nội, (2009).

11)     Trần Văn Thức, Nhu cầu tham vấn tâm lí của học sinh phổ thông trên địa bàn Hà Nội, Kỉ yếu Hội thảo quốc tế: Xây dựng và phát triển mạng lưới tham vấn học đường tại Việt Nam, (2006).

12)     Trần Văn Thức, Khó khăn tâm lí của học sinh trung học phổ thông, Kỉ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “Needs, direction and training of school psychology in Vietnam”, Viện Tâm lí học, Viện khoa học Xã hội Việt Nam, (2009).
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream