A A+
Bài báo khoa học
Bộ môn Giáo dục hướng nghiệp

Các bài báo

Các bài báo đăng trên tạp chí trong nước

1)          Vũ lệ Hoa, Nâng cao chất lượng dạy học môn Giáo dục học thông qua việc đổi mới kiểm tra đánh giá, Tạp chí Giáo dục, số 132 (2006), 15, 38.

2)          Vũ Lệ Hoa, Vận dụng quan điểm sư phạm tương tác trong đổi mới phương pháp dạy học môn Giáo dục học ở trường ĐHSP, Tạp chí Giáo dục, số 153 (2007), 15-17.

3)          Vũ Lệ Hoa, Một số kĩ năng dạy học tăng cường tương tác góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn học ở đại học, Tạp chí Giáo dục, số 177 (2007), 8-9.

4)          Vũ Lệ Hoa, Khéo léo trong giao tiếp, ứng xử sư phạm - một yếu tố nâng cao hiệu quả dạy học, Tạp chí Giáo dục, số 236 (2010).

 

Các bài báo ở hội nghị, hội thảo trong nước

1)          Vũ Lệ Hoa, Phát triển kĩ năng tự học của sinh viên trong day học môn Giáo dục học ở trường sư phạm”, Kỉ yếu Hội thảo Khoa học toàn quốc “Đổi mới phương pháp dạy và học ở các trường sư phạm trong xu thế hội nhập” - Trường ĐHSP Hà Nội, (2009), 134-137.

2)          Vũ Lệ Hoa và Phạm Thúy Hằng, Sử dụng Mind map trong thiết kế bài học môn Giáo dục học ở trường sư phạm, Kỉ yếu Hội thảo “Nghiên cứu giảng dạy và ứng dụng Tâm lí học, Giáo dục học vào thực tiễn trong thời kì hội nhập”, Kỉ niệm 45 năm ngày thành lập Khoa Tâm lí - Giáo dục, Trường ĐHSP Hà Nội. (2010), 313-317.

3)         Bùi Thị Lệ Thủy, Vận dụng dạy học theo dự án trong dạy học môn Địa lí ở trường THPT, Kỉ yếu Hội thảo “Nghiên cứu giảng dạy và ứng dụng Tâm lí học, Giáo dục học vào thực tiễn trong thời kì hội nhập”, kỉ niệm 45 năm ngày thành lập Khoa Tâm lí - Giáo dục, Trường ĐHSP Hà Nội, (2010), 361-365.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream