A A+
Bài báo khoa học
Bộ môn Lịch sử

Các bài báo

Các bài báo đăng trên Tạp chí trong nước

1)          Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Hoạt động triều cống trong quan hệ bang giao giữa triều Nguyễn (Việt Nam) với triều Thanh (Trung Quốc), Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, số 7 (95) (2009).

2)          Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Những chuyển biến trong quan hệ bang giao giữa triều Nguyễn với triều Thanh trước những hoạt động của thực dân Pháp ở Việt Nam, Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, (2009).

3)          Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, “Vấn đề “sách phong” trong quan hệ bang giao giữa các triều đại phong kiến Việt Nam với Trung Quốc”, Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế, số 82 (2010), 5-11.

4)          Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Tình hình sở hữu ruộng đất ở Tiền Hải (Thái Bình) nửa đầu thế kỉ XIX, Tạp chí Khoa học, số 7 (2010), 82-88.

5)          Trần Văn Kiên, Tiến sĩ Đỗ Tông Phát và công cuộc khai hoang lập các tổng Quế Hải, Tân Khai (nửa cuối thế kỉ XIX), Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, số đặc san tháng 12 (2008), 185-192.

6)          Trần Văn Kiên (Viết chung), Khai hoang ven biển Nam Định thời Lê sơ qua nghiên cứu trường hợp khai hoang ở Quần Anh, huyện Hải Hậu (1485 - 1511), Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 5 (2009), 32-43.

7)          Phạm Thị Thúy, Vài nét về ngôn ngữ và chữ viết của các quốc gia Đông Nam Á, Tạp chí Ngoại ngữ Quân sự - Học viện Khoa học Quân sự, số 10 (2006).

8)          Phạm Thị Thúy, Về cuộc khủng hoảng tôn giáo ở miền Nam Thái Lan, một số nguyên nhân và tác động, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 3 (2007).

9)          Phạm Thị Thúy, Một số lưu ý khi sử dụng PowerPoint trong công tác giảng dạy, Tạp chí Khoa học và Đào tạo - Học viện Khoa học Quân sự, số 1 (2008).

10)     Phạm Thị Thúy, Thái Lan và kế hoạch phát triển kinh tế quốc gia lần thứ nhất (1961 - 1966), Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, (2010), 36-42.

 

Các bài báo đăng ở hội nghị, hội thảo trong nước

1)          Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Đạo trung - hiếu, cương thường trong tâm thức và hành xử của Cao Bá Quát, Kỉ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ lần thứ III, NXB Đại học Sư phạm, (2010).

2)          Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Từ phương pháp tự học ngoại ngữ của Hồ Chí Minh đến phương pháp nâng cao trình độ ngoại ngữ cho giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội”, Hội thảo Hồ Chí Minh - tầm nhìn chiến lược về giáo dục, NXB Đại học Sư phạm, (2010).

3)          Trần Văn Kiên, Hồ Công Lưu, Đông Kinh nghĩa thục - trường học yêu nước đào tạo nhân tài ở Hà Nội đầu thế kỉ XX, Kỉ yếu Hội thảo khoa học “Đào tạo, tuyển chọn và sử dụng nhân tài trong lịch sử phát triển của Thăng Long - Hà Nội”, (2006), 169-177.

4)          Trần Văn Kiên, Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kĩ thuật trong sản xuất gốm sứ ở Bát Tràng hiện nay, Kỉ yếu Hội thảo khoa học “Phát triển khoa học của Hà Nội trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, (2006), 83-90.

5)          Trần Văn Kiên, Những ảnh hưởng của văn minh phương Tây và chuyển biến của đô thị Hà Nội nửa đầu thế kỉ XX, Kỉ yếu Hội thảo khoa học “Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến năm 1945 - những biến đổi, những bài học”, (2006).

6)          Trần Văn Kiên, Khai thác hiệu quả nguồn nhân lực trình độ cao ở các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Hà Nội phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô, Kỉ yếu Hội thảo khoa học “Trọng dụng nhân tài trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, (2007), 89-95.

7)          Trần Văn Kiên, Cần thống nhất trong xây dựng chương trình và đào tạo cử nhân Việt Nam học theo hệ thống tín chỉ, Kỉ yếu Hội thảo khoa học thuộc dự án TRIG, Chương trình và nội dung đào tạo cử nhân Việt Nam học ở Việt Nam và trên thế giới, (2009), 97-104.

8)          Trần Văn Kiên, Tìm hiểu quan hệ ứng xử giữa học sinh với học sinh ở bậc trung học phổ thông hiện nay, Kỉ yếu Hội thảo “Xây dựng Văn hóa học đường trong bối cảnh đất nước hội nhập, đổi mới”, (2009).

9)          Trần Văn Kiên, Chế độ thanh tra, giám sát, khảo khóa quan chức ở Việt Nam thời phong kiến độc lập, tự chủ, Kỉ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ ĐHSP Hà Nội lần thứ III, NXB Đại học Sư phạm, (2010), 284-298.

10)     Trần Văn Kiên, Tình hình ruộng đất làng xã ven biển Nam Định đầu thế kỉ XIX (qua tư liệu chia xã), Kỉ yếu Hội thảo cán bộ Trẻ các trường Đại học Sư phạm Toàn quốc lần thứ 2, (2011), 475-484.

11)     Hồ Công Lưu, Phát triển giáo dục, tăng cường tính hiệu quả trong đào tạo và sử dụng nhân tài Thủ đô, Kỉ yếu Hội thảo khoa học “Trọng dụng nhân tài trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, (2007).

12)     Hồ Công Lưu, Đông Du - hiện tượng mới trong phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỉ XX, Hội thảo khoa học trẻ Trường ĐHSP Hà Nội 2, (2007).

13)     Hồ Công Lưu, Sinh hoạt tín ngưỡng của sinh viên Việt Nam hiện nay từ góc nhìn văn hóa học đường, Hội thảo văn hóa học đường Khoa Việt Nam học - Trường ĐHSP Hà Nội, (2010).

14)     Hồ Công Lưu, Nghệ Tĩnh với phong trào Đông Du 1905 - 1909, Kỉ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ lần thứ III, NXB Đại học Sư phạm, (2010).

15)     Phạm Thị Thúy, Bước đầu tìm hiểu quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Thái Lan, Hội nghị khoa học Nghiên cứu sinh Đại học Sư phạm Hà Nội lần thứ nhất, (2009).

16)     Phạm Thị Thúy, Chính sách phát triển nguồn nhân lực và việc làm của Thái Lan (giai đoạn 1961 - 1971), Hội nghị khoa học Nghiên cứu sinh Trường ĐHSP Hà Nội lần thứ hai, (2010).

           Các bài báo đăng ở hội nghị, hội thảo Quốc tế

1)          Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Three evalution forms on Dokeos and effects of them”, 24th Asian Association of Open Universities (AAOU) annual conference, (2010).

2)          Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, The relationship between Vietnam and Japan in contemporary period, VNU-KU Callaboration, conference, (2010).

3)       Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, “Changes in ownership, use and violation existing in agricultural land management in Viet Nam after invonation”, The 10th international conference of southeast Asian geography association (SEAGA), Ha Noi, (2010), 496-500.

4)         Trần Văn Kiên, Đào tạo Việt Nam học hiện nay cần có tiếng nói chung, Kỉ yếu hội thảo Việt Nam học quốc tế lần thứ III, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, (2008).
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream