A A+
Bài báo khoa học
Bộ môn Địa lý - Du lịch

Các bài báo

Các bài báo đăng trên Tạp chí trong nước

1)         Cao Hoàng Hà, Mối quan hệ giữa điều kiện địa lí và đặc trưng sản xuất của dân cư đồng bằng sông Hồng, Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, (2010).

2)          Trần Đăng Hiếu, Tục nhuộm răng đen của người Việt cổ, Tạp chí Travellive, (2008).

3)          Trần Đăng Hiếu, Khám phá Nhà mồ Tây Nguyên phần 1, Sự sống là bất tử, Tạp chí Travellive, (2008).

4)          Trần Đăng Hiếu, Khám phá Nhà mồ Tây Nguyên phần 2, Kiến trúc Nhà mồ Tây Nguyên, Tạp chí Travellive, (2008).

5)          Trần Đăng Hiếu, Trang phục triều Nguyễn, Tạp chí Travellive, (2009).

6)          Trần Thị Hồng Nhung, Chợ nổi - nét văn hóa đặc sắc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, (2009).

7)          Bùi Thu Vân, Behavioral cultural of Red River Deltas residents to the natural environment, Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, số 1 (2010).

 

Các bài báo đăng trên Tạp chí quốc tế

1)          Trần Thị Hồng Nhung, Vietnam’s Coastal Communities, An Assessment of Poverty, Tạp chí EURASIAN GEOGRAPHY AND ECONOMICS Vol, XLVIII, No, 4 July - August 2007

 

Các bài báo đăng ở hội nghị, hội thảo trong nước

1)          Đặng Thị Phương Anh, Một số vấn đề về du lịch đến đình, đền, chùa trên địa bàn Hà Nội, Hội thảo Cán bộ Trẻ Việt Nam học lần thứ 3, (2010).

2)          Trần Đăng Hiếu, Di sản văn hóa Lam Kinh trong công tác phát triển du lịch xứ Thanh, Kỉ yếu hội thảo cán bộ Trẻ các trường Đại học Sư phạm Toàn quốc lần thứ 2, (2011), 468-474.

3)          Trần Thị Hồng Nhung, Tài nguyên đất và sự phát triển nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long, Kỉ yếu hội nghị khoa học “Phát triển vùng trong bối cảnh đổi mới và hội nhập ở Việt Nam”, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, (2009).

 

Các bài báo đăng ở hội nghị, hội thảo quốc tế

1)          Trần Thị Hồng Nhung, Poverty in Coastal Communities of Khanhhoa Province, Vietnam, Kỉ yếu hội thảo Địa lí toàn cầu lần 2, Bắc Kinh, (2006).
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream