A A+
Bài báo khoa học
Trung tâm Ngôn ngữ và Văn học - Nghệ thuật Trẻ em

Các bài báo

Các bài báo đăng trên tạp chí trong nước

1)          Phạm Thị Bền, Các quan niệm về khuyết tật, Tạp chí khoa học Đại ĐHSP Hà Nội, số dành riêng cho Hội nghị khoa học Cán bộ Trẻ (2009), 168-174.

2)          Phạm Thị Bền, Phạm Thị Hằng, Sử dụng tiếng Anh lẫn vào tiếng Việt: Cảm nhận từ một cuộc khảo sát các bài báo, Tạp chí ngoại ngữ, số 3 (262) (2011), 37-42.

3)          Lã Thị Bắc Lý, Đội ngũ các nhà văn viết cho thiếu nhi ở Việt Nam, Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, số Xã hội (2008).

4)          Lã Thị Bắc Lý, Văn hóa đọc của trẻ em hiện nay - Một vấn đề đáng báo động, Tạp chí Giáo dục, số 232 (2010).

5)          Lã Thị Bắc Lý, Ảnh hưởng của sách- báo tới sự phát triển ngôn ngữ trẻ em thời kì hội nhập quốc tế, Tạp chí Giáo dục, số 255 (2011).

6)          Lã Thị Bắc Lý, Thơ viết cho thiếu nhi của Dương Thuấn - Khúc ca cao nguyên, Tạp chí khoa học ĐHSP Hà Nội, số xã hội (2011).

 

Các bài báo đăng ở hội nghị, hội thảo trong nước

1)          Phạm Thị Bền, Lựa chọn phương tiện học tập cho trẻ nhìn kém, Kỉ yếu hội thảo quốc gia “Giáo dục hòa nhập cho trẻ khiếm thị”, (2006).

2)          Phạm Thị Bền, Vua lũ đồ chơi - tiếng hét đớn đau, tiếng đàn thánh thót, Kỉ yếu Hội thảo “Những ảnh hưởng của văn học thiếu nhi đến sự phát triển nhân cách trẻ em trong thời kì đổi mới và hội nhập quốc tế”, NXB Đại học Sư phạm, (2009).

3)          Phạm Thị Bền, Can thiệp ngôn ngữ và lời nói cho trẻ nhỏ: Một số kĩ năng cơ bản khi xây dựng mục tiêu can thiệp, Kỉ yếu hội thảo “Đào tạo giáo viên mầm non thời kì hội nhập quốc tế”, NXB Đại học Sư phạm, (2010).

4)          Phạm Thị Bền, Lấy mẫu ngôn ngữ trong đánh giá ngôn ngữ trẻ em, Kỉ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ nhất, (2011), 715-720.

5)          Phạm Thị Bền, Phạm Thị Hằng, Sử dụng tiếng Anh lẫn vào tiếng Việt, Hội thảo quốc tế “Đóng góp của khoa học xã hội nhân văn vào sự phát triển kinh tế - xã hội”, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, (2011).

6)          Phạm Thị Bền, Bước đầu thử nghiệm phân tích diễn ngôn vào đánh giá lời kể của trẻ em độ tuổi tiểu học, Kỉ yếu hội thảo “Giáo dục Đặc biệt ở Việt Nam: Kinh nghiệm và triển vọng”, NXB Đại học Sư phạm, (2011), 289-298.

7)          Lã Thị Bắc Lý, Văn hóa đọc của trẻ em Việt Nam - Thực trạng và giải pháp, Hội thảo quốc tế “Đóng góp của khoa học xã hội nhân văn vào sự phát triển kinh tế - xã hội”, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, (2011).

8)          Lã Thị Bắc Lý, Nhận diện văn học thiếu nhi Việt Nam từ thời kì đổi mới, Kỉ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Những ảnh hưởng của văn học thiếu nhi tới sự phát triển nhân cách trẻ em trong thời kì đổi mới và hội nhập quốc tế”, NXB Đại học Sư phạm, (2009).

9)          Lã Thị Bắc Lý, Phát triển ngôn ngữ cho trẻ có nhu cầu đặc biệt - Vấn đề cần được quan tâm trong thời kì hội nhập quốc tế, Kỉ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Giáo dục mầm non Việt Nam trong thời kì hội nhập quốc tế”, NXB Đại học Sư phạm, (2010).

 

Các bài báo đăng ở hội nghị, hội thảo quốc tế

1)          Pham Thi Ben, Teachers’ decision making in selecting learning media for children with low vision in primary school, Poster session presented at the Research Symposium of Fontys University, Netherlands, (2006).

2)          Pham Thi Ben, Erasmus Mundus Alumni in Vietnam, Presentation at EU-SEA Alumni Network Workshop “Facilitating bi-regional Research and Development collaboration”, National Agency of Science and Technology Information, (2011).

3)              Pham Thi Ben, Quantitative and qualitative research in education, J. ScI. HNUE, Vol.1 English version (2011), 149-156.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream