A A+
Bài báo khoa học
Trung tâm Địa lý ứng dụng

Các bài báo

Các bài báo đăng trên tạp chí trong nước

1)          Lâm Quang Dốc, Xây dựng hệ thống đồ dùng dạy học nhằm biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo ở khoa Địa lí, Trường ĐHSP, Tạp chí Thiết bị giáo dục, số 47 (2009).

2)          Lâm Quang Dốc, Thiều Thị Hà, Rèn luyện kĩ năng địa lí cho học sinh lớp 12 qua các bài thực hành chính khoá, Tạp chí Thiết bị giáo dục, số 48 (2009).

3)          Lâm Quang Dốc, Vận dụng tốt mối quan hệ giữa nội dung - phương pháp - phương tiện nhằm nâng cao chất lượng dạy học địa lí, Tạp chí Thiết bị giáo dục, số 63 (2010).

4)          Đỗ Thị Minh Đức, Nguyễn Viết Thịnh, Phân tích dòng di cư và tính chọn lọc của di cư vào thành phố lớn ở Việt Nam trong thập kỉ 90 (thế kỉ XX) và thập kỉ đầu thế kỉ XXI, Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, số 6 (2008), 3-16.

5)          Đỗ Thị Minh Đức, Nguyễn Viết Thịnh, Nông thôn Đồng bằng sông Hồng dưới góc nhìn địa văn hóa, Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, số 2 (2010), 3-12.

6)          Bùi Thị Lâm, Kiều Văn Hoan, Sử dụng thiết bị hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học môn Địa lí cho học sinh khiếm thính ở bậc THCS, Tạp chí Thiết bị giáo dục, số 71 (2011).

7)          Đỗ Văn Thanh, Phân tích cấu trúc cảnh quan sinh thái tỉnh Bắc Giang phục vụ quy hoạch sử dụng đất theo hướng phát triển bền vững, Tạp chí Kinh tế Sinh thái, số 39 (2011), 18-26.

8)          Đỗ Văn Thanh, Đánh giá khả năng đất đai và đề xuất hướng sử dụng cho các loại hình sử dụng đất tỉnh Bắc Giang, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 14 (2011).

9)          Đỗ Văn Thanh, Phân kiểu kinh tế xã hội các xã và đề xuất trình tự ưu tiên đầu tư xóa đói giảm nghèo theo nhóm xã của tỉnh Bắc Giang. Tạp chí Kinh tế Sinh thái, số 40 (2011), 11-20.

10)     Nguyễn Viết Thịnh, Phân tích địa lí kinh tế về trang trại nuôi thủy sản qua Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2006, Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, số 2 (2009), 3-16.

11)     Nguyễn Thanh Xuân, Xây dựng phần mềm hỗ trợ dạy học Địa lí 12 -THPT (Nâng cao), Tạp chí khoa học cán bộ trẻ trường ĐHSP Hà Nội, (2009).

 

Các bài báo đăng ở hội nghị, hội thảo trong nước

1)          Kiều Văn Hoan, Xây dựng phần mềm hỗ trợ dạy học địa lí lớp 10 ở trường trung học phổ thông, Hội thảo ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục & Đào tạo Thừa Thiên Huế, (2008).

2)          Kiều Văn Hoan, Thiết kế chú giải của atlas và bản đồ điện tử (Design legend of electronic atlas and map), Hội thảo khoa học quốc tế địa lí Đông Nam Á lần thứ X, Hà Nội, NXB Đại học Sư phạm, (2010), 363-367.

3)          Nguyễn Tú Linh, Sử dụng sơ đồ trong việc hướng dẫn học sinh tự học môn Địa lí 12 - THPT, Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường Sư phạm toàn quốc, (2008).

4)          Đỗ Văn Thanh, Đánh giá môi trường sinh thái phục vụ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bắc Giang, Hội nghị khoa học cán bộ trẻ trường ĐHSP Hà Nội, (2010).

 

Các bài báo đăng ở hội nghị, hội thảo quốc tế

1)          Do Thi Minh Duc, International Symposium "The transformation of traditional notions of geography in East Asia and i environment caused by the introduction of the modern discipline of geography, Kyoto, Japan, (2006).

2)          Do Thi Minh Duc, The development of geography curriculum in Vietnamese Schools during the last two decades, International Research Center for Japanese Studies, 19-26.

3)          Do Thi Minh Duc, An analysis of poverty alleviation in fishing communities in Van Don district, Quang Ninh province, Vietnam.

4)          Do Thi Minh Duc, New Dimensions in Humanities Education 2008, National Institute of Education, Singapore, (2008).

5)          Do Thi Minh Duc, Rethinking of improving the quality of geography education through cooperation between university geographers and school teachers.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream