A A+
Bài báo khoa học
Khoa Giáo dục Thể chất

Các bài báo

Các bài báo đăng trên tạp chí trong nước

1)          Hồ Đắc Sơn, Xã hội hóa thể dục thể thao trường học, Tạp chí khoa học Thể thao - Viện khoa học Thể dục thể thao, số 4 (2008), 6-11.

2)          Hồ Đắc Sơn và Nguyễn Thành Trung, Đổi mới công tác đào tạo giáo viên thể dục thể thao - nhu cầu cấp bách của thực tiễn giáo dục, Tạp chí khoa học Thể thao - Viện Khoa học Thể dục thể thao, số 1 (2009), 7-15.

3)          Hồ Đắc Sơn, Giáo dục thể chất trong nhà trường sư phạm trước nhu cầu của thực tiễn giáo dục phổ thông, Tạp chí khoa học Thể thao - Viện khoa học TDTT, số 2 (2011).

4)          Hồ Đắc Sơn, Định hướng đổi mới chương trình GDTC trong hệ thống các nhà trường sư phạm, Tạp chí khoa học Thể thao - Viện Khoa học Thể dục thể thao, số 2 (2011).

5)          Hồ Đắc Sơn, Đào tạo giáo viên thể dục thể thao - những tồn tại từ thực tiễn, Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, số 4 (2011).

6)          Trần Mạnh Hùng, Thực trạng nhận thức của sinh viên khoa GDTC Trường ĐHSP Hà Nội với hoạt động RLNVSP, Bản tin khoa học đào tạo và huấn luyện thể thao, số 1 (2011)


Các bài báo đăng trên hội thảo, hội nghị trong nước

1)          Hồ Đắc Sơn Cung Minh Nguyệt, Vai trò của chuẩn kiến thức và kĩ năng trong hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn thể dục ở bậc THCS, Tuyển tập NCKH Giáo dục thể chất, Y tế trường học, 2006, NXB Thể dục thể thao.

2)          Hồ Đắc Sơn Nguyễn Thị Thúy Hằng, Đánh giá thực trạng chương trình môn học thể dục bậc THCS sau hai năm giảng dạy thí điểm tại quận Ba Đình Hà Nội, Tuyển tập NCKH Giáo dục thể chất, Y tế trường học, 2006, NXB Thể dục Thể thao.

3)          Hồ Đắc Sơn Nguyễn Thị Kim Thục, Định hướng đổi mới phương pháp thực hiện chương trình môn học Thể dục nhằm tích cực hóa người học ở các trường THCS quận Cầu Giấy Hà Nội, Tuyển tập Nghiên cứu khoa học Giáo dục thể chất, Y tế trường học, 2006, NXB Thể dục thể thao.

Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream