A A+

Thông báo: Về việc nhận đơn phúc khảo tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 3/2010

Cập nhật: Thứ ba Ngày 20 tháng 7, 2010
Chuyên mục: Tuyển sinh Thạc sỹ

Hội đồng Tuyển sinh Sau đại học Trường ĐHSP Hà Nội tổ chức nhận đơn phúc khảo của các thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 3 năm 2010

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 153  /ĐHSPHN-SĐH

 

 

Hà Nội, ngày  14  tháng 4 năm 2010

 

 

THÔNG BÁO

Về việc nhận đơn phúc khảo tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 3/2010

 

          Căn cứ theo Điều 31, Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng Tuyển sinh Sau đại học Trường ĐHSP Hà Nội tổ chức nhận đơn phúc khảo của các thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 3 năm 2010:

1. Thời gian: từ ngày 15/4/2010 đến hết ngày 29/4/2010 (Thứ năm)

2. Địa điểm: Phòng 410 (phòng Sau đại học – Nhà Hành chính Hiệu bộ)

3. Lệ phí phúc khảo: 100.000 đ/môn(thí sinh nộp tiền tại phòng 304 – phòng Kế hoạch – Tài chính).

 

* Các thí sinh khi nộp đơn cần ghi rõ:

+ Họ và tên:

+ Số báo danh:

+ Chuyên ngành dự thi:

+ Môn xin phúc tra:

Môn cơ bản: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..;số điểm đã đạt . . ....... . . . 

Môn cơ sở: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. ;số điểm đã đạt . . . . . . . .

Môn ngoại ngữ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .;số điểm đã đạt .  . . . . . .

 

Sau ngày 29/4/2010 (Thứ năm), Hội đồng tuyển sinh Sau đại học sẽ dừng việc nhận đơn phúc khảo và tiến hành các thủ tục phúc khảo thi tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 3 năm 2010 theo quy định hiện hành.

 

 

Nơi gửi:

 

- Thông báo rộng rãi

 

- Phòng KH-TC: để phối hợp

- Lưu: HCTH, SĐH

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

PGS.TS Trần Văn Ba

Xem mẫu đơn phúc khảo trong file đính kèm

Publish: 14/04/2010 Views: 6793
Tin cùng chuyên mục
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream