A A+

Thay đổi trong quá trình đào tạo và cấp bằng

Cập nhật: Thứ tư Ngày 8 tháng 9, 2010
Chuyên mục: Đào tạo Thạc sỹ

Trích theo Theo điều 12, 13 trong mục "Quy chế đào tạo Sau đại học" của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành kèm theo Quyết định số 18/2000/QĐ-BGD&ĐT-SĐH ngày 08/06/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, và “Hướng dẫn tổ chức và quản lí đào tạo sau đại học” của Bộ Giáo dục và Đào tạo

1. Những thay đổi trong quá trình đào tạo

1.1. Khi có lí do chính đáng, học viên có thể xin chuyển cơ sở đào tạo với điều kiện học viên đang trong thời hạn học tập theo qui định, được cơ sở đang đào tạo đồng ý và cơ sở xin chuyển đến tiếp nhận. Việc chấp nhận hay không chấp nhận kết quả học tập đã có, xác định các môn học cần bổ sung do cơ sở đào tạo mới quyết định.

1.2. Học viên có thể xin đổi chuyên ngành đào tạo một lần trong cùng ngành, có chung các môn thi tuyển sinh và chung các môn thuộc nhóm môn học bắt buộc của phần kiến thức cơ sở. Việc cho phép chuyển đổi chuyên ngành đào tạo chỉ giải quyết khi có lí do chính đáng và trước khi bắt đầu học phần kiến thức chuyên ngành.

1.3. Trong những trường hợp đặc biệt với những lí do bất khả kháng, học viên có thể xin tạm ngừng học tập không quá một lần để học với khóa tiếp theo; hoặc xin bảo vệ luận văn vào kì bảo vệ lại hoặc cùng với khóa sau.

4. Thủ trưởng các cơ sở đào tạo xem xét và quyết định cho học viên được chuyển cơ sỏ đào tạo, đổi chuyên ngành đào tạo, tạm ngừng học tập, trả về địa phương hoặc nơi công tác những học viên không hoàn thành chương trình học tập hoặc bị đình chỉ học tập theo qui định tại khoản 4 điều 9 qui chế này và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo biết.

2. Cấp bằng thạc sĩ và bảng điểm học tập

Sau khi khóa học kết thúc vào thời gian qui định, thủ trưởng cơ sở đào tạo tổ chức xét công nhận tốt nghiệp cho những học viên có đủ các điểm môn học và luận văn đạt yêu cầu theo chương trình qui định. Trước khi cấp bằng, thủ trưởng cơ sở đào tạo báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo danh sách các học viên của khóa học được duyệt công nhận tốt nghiệp theo mẫu qui định trong “Hướng dẫn tổ chức và quản lí đào tạo sau đại học” của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Học viên tốt nghiệp được thủ trưởng cơ sở đào tạo cấp bằng thạc sĩ kèm bảng điểm học tập toàn khóa. Bảng điểm học tập toàn khóa phải ghi rõ tên môn học, số đơn vị học trình môn học, điểm môn học, tổng số đơn vị học trình các môn học, điểm trung bình trung các môn học, tên đề tài luận văn, điểm luận văn và danh sách Hội đồng chấm luận văn.

Hồ sơ xét tốt nghiệp của mỗi học viên khi trình Hội đồng khoa học – đào tạo của cơ sở gồm có:

  • Bản sao bằng tốt nghiệp đại học.
  • Bảng điểm học tập toàn khóa.
  • Lí lịch khoa học của học viên.
  • Hồ sơ bảo vệ luận văn gồm: luận văn, biên bản của Hội đồng chấm luận văn, nhận xét của các phản biện, biên bản kiểm phiếu và các phiếu cho điểm.
  • Nhận xét đánh giá của người hướng dẫn và bộ môn về quá trình học tập của học viên.

Sau khi danh sách học viên tốt nghiệp đã được Hội đồng Khoa học – đào tạo của cơ sở thông qua, thủ trưởng cơ sở đào tạo ký quyết định công nhận tốt nghiệp, cấp bằng thạc sĩ cho các học viên và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hồ sơ báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm:

  • Báo cáo chi tiết về quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch và chương trình đào tạo của khóa học vừa tốt nghiệp.
  • Danh sách học viên đã được Hội đồng Khoa học – đào tạo của cơ sở duyệt tốt nghiệp.
  • Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ.

Mỗi năm, cơ sở đào tạo chỉ xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ cho học viên một lần sau kỳ bảo vệ kết thúc toàn bộ khóa đào tạo.

Việc quản lí bằng thạc sĩ, cấp mã số bằng có qui định riêng.

Publish: 13/07/2007 Views: 8831
Tin cùng chuyên mục
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream