A A+

THÔNG BÁO: CÁCH TÍNH ĐIỂM THI HẾT MÔN VÀ ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CUỐI KÌ DÀNH CHO CAO HỌC K24

Cập nhật: Thứ sáu Ngày 3 tháng 4, 2015
Chuyên mục: Đào tạo Thạc sỹ

CÁCH TÍNH ĐIỂM THI HẾT MÔN VÀ ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CUỐI KÌ - CAO HỌC K24

1. Đánh giá kết quả môn học môn học

- Mỗi môn học trong chương trình đào tạo được đánh giá kết quả bằng 01 bài kiểm tra điều kiện và 01 bài thi hết môn (Điểm kiểm tra điều kiện và điểm thi kết thúc môn học được chấm theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân).

2. Cách tính điểm TBC môn học và TBC toàn khoá học

Điểm trung bình chung một môn học và điểm toàn khoá học được tính như sau:

+ Điểm TBC môn học = [(Điểm ĐK x 0,3) + (Điểm thi x 0,7)]/10.

Môn học đạt yêu cầu khi có điểm môn học từ 4,0 trở lên. Nếu điểm môn học dưới 4,0 thì học viên phải học lại môn học đó hoặc có thể đổi sang môn khác tương đương (nếu là môn tự chọn), học với khoá học tiếp theo.

+ Điểm TBC toàn khoá học = [(Điểm TBC môn 1 x số Tín chỉ) + (Điểm TBC môn 2 x số Tín chỉ) + … + (Điểm TBC môn 17 x số Tín chỉ)]/tổng số Tín chỉ của 17 môn học.

Điểm TBC toàn khoá học phải lớn hơn hoặc bằng 5,5. Nếu điểm trung bình chung các học phần chưa đạt 5,5 trở lên thì học viên phải đăng ký học lại một hoặc một số học phần có điểm dưới 5,5 hoặc có thể đổi sang học phần khác tương đương (nếu là học phần tự chọn). Điểm được công nhận sau khi học lại là điểm học phần cao nhất trong 2 lần học.

3. Điều kiện dự thi hết môn học

- Học viên bắt buộc phải có điểm điều kiện ≥ 3

- Khi dự thi học viên phải đem theo thẻ học viên mới được tham gia thi hết môn (học viên có thể sử dụng Chứng minh thư nhân dân, Hộ chiếu hoặc Giấy phép lái xe để thay thế cho Thẻ học viên trong trường hợp mất hoặc không đem theo).

PHÒNG SAU ĐẠI HỌC

Publish: 02/04/2015 Views: 75491
Tin cùng chuyên mục
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream